Banner 2000x720 90th anniversary.png
22. října 2024
Mitutoyo slaví 90. výročí!

Děkujeme vám za vaši podporu a přízeň.

"Měření" je budoucností výroby

Po úspěšné výrobě mikrometrů v malé výzkumné laboratoři v Japonsku se společnost Mitutoyo stala přední společností v oblasti přesného měření. Prostředí samotné výroby se průběhem doby podstatně změnilo. Během těchto změn se zrodila řada nových technologií a poznatků. "Měření" bylo v centru pozornosti společnosti Mitutoyo od jejího založení. Vždy bylo v centru výroby. Proto nyní aktivně předvídáme změny u zákazníků a podporujeme "změnu" a "rozmanitost". Chceme být mostem, který spojuje technologie a myšlenky s další generací. Mitutoyo bude i nadále ovlivňovat budoucí vývoj výroby prostřednictvím měření, a to společně se všemi, kteří se na výrobě podílejí.

 

 

 

Poselství prezidenta společnosti

 

 

 

 

V letošním roce slaví naše společnost 90. výročí založení.


Rádi bychom Vám všem vyjádřili upřímné poděkování za Vaši podporu a přízeň.

 

Od založení naší společnosti pracujeme na řešení problémů našich zákazníků a řídíme se naší filozofií " podporovat rozvoj lidské společnosti prostřednictvím přesného měření". Doufáme, že budeme i nadále přispívat ke zvyšování produktivity našich zákazníků a k rozvoji lidské společnosti.


Za tímto účelem jsme se vrátili k našemu zakladatelskému duchu a s přesvědčením, že touha každého zaměstnance změnit svět, jsme hrdí na našeho náročného ducha samostatného myšlení a jednání a usilujeme o to, abychom byli společností Mitutoyo, kterou společnost skutečně potřebuje. Tím budeme i nadále směřovat k našemu nadcházejícímu 100. výročí.

 

Těšíme se na Vaši další podporu

 

 

Zastupující ředitel a prezident: Yoshiaki Numata

Naše historie

1934

 

Zrození Mitutoyo

 

 

Společnost Mitutoyo vznikla, když její zakladatel Yehan Numata zahájil svůj výzkum v tokijské Kamatě s úmyslem vyrábět mikrometry, které se v té době téměř stoprocentně dovážely, na domácím trhu. V roce 1936 si pronajal stodolu o rozloze pouhých 50 metrů čtverečních, přeměnil ji na továrnu a založil společnost, kterou dnes známe jako Mitutoyo Corporation.

 

1954

 

Vývoz do světa a zakládání zámořských společností

 

Zakladatel Yehan Numata se jako zástupce Japonska zúčastnil 1. mezinárodní konference a výstavy měřicích přístrojů, která se konala ve Spojených státech. Kromě toho nám zkušenosti z průzkumu trhu ve Spojených státech a Kanadě posloužily jako základna pro následný export a v roce 1963 jsme založili první zahraniční základnu ve Spojených státech.

1972

 

Plnohodnotný vstup na trh souřadnicových měřicích strojů

 

Prototypem 3D souřadnicového měřicího stroje Mitutoyo byl univerzální polohový měřicí stroj XY, který byl vyroben na zakázku v roce 1968. Po výrobě a prodeji několika modelů vyvinula technologická centrála založená v roce 1972 model A21, který používal vlastní lineární pravítka, a vstoupila s ním na trh.

1978


Digitalizace měřidel

 

 

Celosvětově se digitální měřicí přístroje stávají stále běžnějšími. A protože technologická konkurence směřující k menším rozměrům a nižším nákladům zesílila, uvedli jsme na trh digitální měřicí přístroje řady "Digimatic". Ta se stala hitem, který se stále prosazuje na domácím i mezinárodním trhu.

1987

 

Mitutoyo nové generace

 

 

 

V roce 1987, 50 let po našem založení, jsme změnili název společnosti na "Mitutoyo Co., Ltd." a udělali nový krok vpřed. Jako komplexní výrobce přesných měřicích přístrojů pro 21. století.

 

2011

0,0001 mm - světové prvenství

 

 

V roce 2011 jsme uvedli na trh vysoce přesný digitální mikrometr, který umožňuje měření s rozlišením 0,1 μm. Toho bylo dosaženo díky elektromagnetickému indukčnímu rotačnímu senzoru typu ABS jako metodě detekce polohy, která umožňuje přepínání minimální velikosti zobrazení (0,0001 mm/0,005 mm), zámek funkcí a další funkce podporující různá měření.

 

2023

 

Souřadnicové měřicí stroje dosahují nejvyšší přesnosti na světě

 

 

Model LEGEX Takumi se zrodil s využitím ultrapřesné technologie lapování a dokončovacích operací. Dále též díky analýze a odstranění chybových faktorů předchozího modelu dosáhl 26% zvýšení přesnosti. Byl uveden na trh jako nový 3D měřicí stroj, který zajišťuje kontrolu kvality v situacích, kdy je vyžadována vyšší úroveň přesnosti.


Naše vize

 

banner_xl_future.png
BUDOUCNOST

"Vize 100" společnosti Mitutoyo popisuje náš závazek být "poskytovatelem řešení budoucnosti" prostřednictvím základních hodnot: "dobrého prostředí", "dobrých lidí" a "dobré technologie". Zaměřujeme se na "inovace, globalizaci, strukturu řešení, rozšiřování oblastí snímání a zářivé lidské zdroje", abychom určovali budoucnost měření a poskytovali nepřetržitá řešení založená na našich rozsáhlých odborných znalostech v oblasti výroby, měření a provozu.

banner_xl_development.png
VÝVOJ/SOUČASNOST

Trh s polovodiči je připraven na růst díky zrychlujícímu se přechodu na elektrická vozidla a zvýšené poptávce v automobilovém průmyslu a průmyslových zařízeních. S rostoucí potřebou údržby a oprav, zejména u osobních letadel, a s rozvojem technologických inovací v oblastech, jako vesmír, zemědělství a ekologická energetika, se očekává, že výzvy v oblasti měření budou stále složitější a rozmanitější. Společnost Mitutoyo se snaží reagovat na rostoucí poptávku po inteligentních továrnách při snižujícím se počtu pracovních sil ve výrobě a rychle se těmto změnám přizpůsobit. Prostřednictvím spolupráce mezi prodejními, servisními a vývojovými týmy chceme hrát klíčovou roli při řešení vyvíjejících se problémů našich zákazníků v oblasti měření.

banner_xl_carbon.png
UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ

Vzhledem k tomu, že celosvětový tlak na dekarbonizaci nabírá na síle, společnost Mitutoyo, vedená filozofií řízení "přispívat k harmonii s přírodním prostředím", se aktivně zapojuje do iniciativ na ochranu životního prostředí, zejména do opatření proti změně klimatu v rámci svých podnikových činností. Společnost Mitutoyo si uvědomuje, že jde o prvořadý problém budoucnosti, a proto se zavázala k výraznému snížení emisí CO2 o 50 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2018. Díky tomu, že celá společnost získala certifikaci ISO14001 a integrovala komplexní systém environmentálního managementu do svých obchodních postupů, je společnost Mitutoyo odhodlána hrát klíčovou roli v dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

banner_xl_sdgs.png
SDGs

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů, které zahrnují 17 cílů pro budování světa podporujícího začlenění, slouží jako globální plán. V souladu s naší filozofií řízení "Přispívat společnosti prostřednictvím přesných měření" společnost Mitutoyo propojila "Šest směrů naší filozofie řízení" s cíli udržitelného rozvoje. Stanovením prioritních oblastí, které mají být splněny do roku 2030, jsme se zavázali aktivně se zabývat cíli udržitelného rozvoje. Prostřednictvím našeho odhodlání řešit výzvy v oblasti měření chceme významně přispět k udržitelnému rozvoji společnosti i podniků.Related