Zajistěte, aby vaše centrála mohla být nepřetržitě propojena a zvyšte efektivitu měření návrhem propojení a měření. Propojení dat z měření ve výrobní hale v reálném čase propojuje výrobu a měření a přináší větší přehled o kvalitě. Měření IoT změní vaši společnost.

 

 

 

STránKA KOnektivity

 

 

Banner-LP_1920x480px_NNN.PNG

NÁVRH PROPOJENÍ A MĚŘENÍ

 

Chcete-li zvýšit efektivitu měřicích operací, podívejte se pozorně na proces návrhu. Pouhé přidání informací o tolerancích do 3D modelů CAD umožňuje na "jedno kliknutí"
generování měřicích modelů pomocí nástroje "MiCAT Planner". Ušetřete až 95 procent času díky našemu průlomovému softwaru pro generování měřicích programů pro souřadnicové stroje.

8e45ca104f1d2bfda83bb65fc7ad680f.png

Zkrácení doby přípravy měřicího programu až o 95 %

To, co při tradiční ruční metodě "2D výkresu" trvalo 45 až 60 minut a při metodě "2D výkresu + 3D CAD" 15 až 20 minut, lze nyní pomocí programu MiCAT Planner zvládnout přibližně za 3 minuty. 

 

Porovnání doby přípravy programu pro měření vzorového bloku.

7f1559354aaa0a0db34095ff8a0bdad9.png

Automaticky optimalizovaná dráha měření

Měření v nejkratším možném čase. Výrazné zvýšení efektivity měřicích operací

To, co při tradiční ruční metodě "2D výkresu" trvalo 45 až 60 minut a při metodě "2D výkresu + 3D CAD" 15 až 20 minut, lze nyní pomocí programu MiCAT Planner zvládnout přibližně za 3 minuty. 

 

Pomocí optimalizačních funkcí určí software nejmenší počet změn polohy sondy a nástroje a nejkratší dráhu měření a vygeneruje program pro měření v minimálním čase.

 

Zkrácením doby měření je možné dosáhnout velkého zvýšení efektivity měřicích operací!

f62ba6b0789ce6286ef163771bd2f37e.png

Stabilní kvalita měření bez rozdílů mezi pracovníky

Definováním pravidel měření pomocí funkce editoru pravidel můžete automaticky vygenerovat dráhu měření odpovídající těmto pravidlům. Tím se zabrání rozdílům v kvalitě mezi jednotlivými programátory.

 

Můžete také automaticky vygenerovat cestu měření, která odpovídá těmto pravidlům, aby nedocházelo k rozdílům mezi jednotlivými programátory.

a05792e39933af494ff4a06f8dfdde3c.png

Obrazovka konfigurace a funkcí

Intuitivní ovládání; snadno použitelné jednoduché zobrazení

Konfigurace obrazovky MiCAT Planner poskytuje konfiguraci "jednoduchého zobrazení", která umožňuje intuitivní operace (3D zobrazení, zobrazení plánu atd.). Můžete si také libovolně přizpůsobit polohování a velikost okna.

Obrazovka konfigurace a funkcí
① 3D zobrazení Zobrazení grafických informací. ・Informace o měřicím zařízení ・CAD modely, tolerance ・Měřené body, měřicí cesty ・Animace měření
② Zobrazení plánu ・Zobrazení seznamu měřicích prvků, tolerancí atd. ・Měření a vyhodnocení lze zvolit pomocí zaškrtávacího políčka.
③ Zobrazení vlastností Pro každý jednotlivý prvek je možné změnit název prvku, toleranci, název měřicího bodu a upravit měřicí bod.
④ Zobrazení programu ・Zobrazení podrobností o měření a předpokládaných časů měření. ・Pomocí funkce animace je možné spustit animaci měření s 3D pohledem.
Podporované formáty CAD
CAD formát Přípona Podporované verze
ACIS .sat R1-2016.1.0 (PMI nepodporováno)
STEP .step/ .stp AP203, AP204, AP242 (PMI nepodporováno)
NX *1 .prt 11-18, NX1-10
Creo Parametric (Pro/E) *1 .prt/ .prt.* 16-Wildfire5, Creo 1.0-3.0
CATIA v5 *1 .CATPART v5 R8 – 5 – 6R2016
Solid Works *1 .sldprt 98 - 2016 (s PMI: 2014 - 2016)
Podpora MCOSMOS (MiCAT Planner v1.5)
  • ①MCOSMOS instalace pro použití při generování programů z MiCAT Planner

MCOSMOS v4.0R9 nebo novější, or MCOSMOS v4.1R6

  • ②MCOSMOS instalace pro spouštění programů (opakovací režim)

MCOSMOS v4.0R5 nebo novější*Pro použití programů generovaných pomocí MiCat Planner jsou nutná "Spouštěcí práva" (Run Option).

 

"Spuštěcí práva" (Run Option) pro jeden souřadnicový měřicí stroj obsahuje MiCAT Planner.

Podporováno 15 jazyků:

 

japonsky, anglicky (US/UK), německy, francouzky, španělsky, portugalsky, italsky, čínsky (zjednodušená/tradiční), korejsky, polsky, česky, holandsky, turecky

 

Banner-LP_1875x480px.png

PROPOJENÍ PRODUKCE A MANAGEMENTU

 

Na základě dat z výrobní haly vytvořte SPC (statistickou kontrolu procesu), aby se vyráběly pouze kvalitní výrobky. Systém sítě měřicích dat "MeasurLink" shromažďuje data z různých typů měřicích zařízení a v reálném čase generuje zobrazení výsledků statistického zpracování (regulační diagramy, histogramy, indexy způsobilosti procesu atd.).
Výsledek je SPC.

22ce75071ffac6a6c9f6c0829000609d.png

Zabraňte vzniku zmetků; vyrábějte pouze kvalitní výrobky.

Shromažďujte data v reálném čase ze všech měřicích zařízení připojených k síti a poté předpovídejte výskyt závad pomocí statistické regulace procesu.


Využijte cenné výsledky měření vaší společnosti ke zlepšení kvality. Kvalitu výrobků zítřka lze poznat již dnes.

Různorodé a přehledné obrazovky pro sběr dat

165c2858b14f97d6facaf457a4796a93.png
2D zobrazení

S pracovními fotografiemi a výkresovými daty na pozadí lze zobrazit měření pomocí spojovacích čar a tyto dokumenty lze použít místo pracovních příkazů. Také výsledky vyhodnocení tolerancí lze zobrazit pomocí barev rámečků.

bddfdf0163195384c103160f7d5c9044.png
List dat

Jednotlivé naměřené hodnoty lze zobrazit v tabulkovém formátu a přehledně tak zobrazit více měření.

2d65ccf6960510c16ac6e64a1a27b83f.png
Rozložení obrazovky

Díky správci dokumentů je možné flexibilní rozvržení obrazovky.

Rozsáhlá podpora funkcí statistické analýzy (kontrolní grafy Xbar-R, grafy průběhu atd.)

 

Pomocí rozmanité škály funkcí statistické analýzy a zobrazení můžete získat výsledky použitelné pro vaši konkrétní situaci a cíle.

 

Icon5_123x100.png
GRAFY
  • Spojité hodnoty: Xbar-R, Xbar-s, X-R, kontrolní grafy EWMA, histogramy, průběhové grafy, předkontrolní grafy, vrstevnicové grafy, krabicové grafy, metrové grafy, indikátorové sloupce, vícerozměrné kontrolní grafy atd.

 

  • Měřené hodnoty: kontrolní grafy p, np, c a u, Paretovy diagramy a koláčové grafy.
Icon6_123x100.png
STATISTIKA
  • Maximální hodnota, minimální hodnota, směrodatná odchylka, průměr ±3σ/ 4σ/ 6σ, indexy způsobilosti procesu (Cp, Cpk, Pp, Ppk), četnost vad atd.

 

 

Funkce alarmu varuje operátory před abnormalitami

 

Při výskytu abnormalit (mimo toleranci, mimo regulační meze) je obsluze zasláno varování. Způsob varování lze zvolit jako zobrazení vyskakovacího okna, upozornění e-mailem, záznam do souboru protokolu atd.

Banner-LP_1710x480px2 (1).png

 

PROPOJENÍ MANAGEMENTU A MĚŘENÍ

In-line měření umožňuje 100% kontrolu a centralizovanou správu. Dřívější odhalení vadných výrobků umožňuje rychlejší protiopatření a snížení nákladů na vícepráce, což v konečném důsledku vede ke zvýšení zisku.

 

edbe0a2bfbd69f63af57acda8b70dac2.png

Včasné odhalení vadných výrobků

 

MACH-3A umožňuje odhalit vadné výrobky již v rané fázi výrobního procesu.

 

Instalace 3D měřicího zařízení "MACH-3A" umožňuje odhalit vadné výrobky v rané fázi výrobního procesu. Díky včasnému odhalení vadných výrobků můžete snížit náklady, které takové výrobky generují.

 

Zvyšte procentuální podíl pro "odhalení vadného výrobku" ve fázi výrobního procesu na 80 %.

 

MeasurLink, MiCAT Planner, a chytrá továrna (Smart Factory)

Je zřejmé, že řízení procesů ve výrobním průmyslu je nesmírně důležité nejen pro výrobní halu, ale také pro vedení podniku.

 

V chytré továrně jsou všechna zařízení připojena k internetu a shromažďuje se, analyzuje a spravuje celá řada informací, které se dají dobře využít ve výrobní hale i při řízení podniku.
Instalací MeasurLink a MiCAT Planner můžete udělat krok vpřed při realizaci chytré továrny (Smart Factory).

Banner-LP_1710x480px2.png

 

 

PROPOJENÍ SVĚTA A MĚŘENÍ

Centrála v domovské zemi může být prostřednictvím sítě nepřetržitě propojena s továrnami po celém světě. S postupující globalizací trhu se propojení mezi závody rozšiřuje ve výrobním průmyslu do celosvětového měřítka. Toto je skutečně doba, kdy je třeba udržovat kvalitu v továrnách po celém světě.

 

1224578c70ad41bdf0ebb6756d8778a5.png

Globální kontrola dat pro zajištění kvality

Stále více společností má továrny v zahraničí, především v Asii, a to nejen velké podniky, ale i střední a malé firmy. Je tedy důležité vyrábět produkty na vysoké úrovni v továrnách po celém světě. Instalací systému MeasurLink můžete provádět centralizovanou správu výsledků měření v továrnách všude na světě a dosáhnout zvýšení kvality na globální úrovni.

 

internet-of-things.svg
Chcete se dozvědět více o našich řešeních Smart Factory?

Přejděte prosím na naši kontaktní stránku a vyplňte formulář - pomůže nám to efektivněji vyřídit váš dotaz na produkt nebo službu.