Mitutoyo v Evropě

 

Prodej, obchodní strategie, servis a výrobní zařízení společnosti Mitutoyo v Evropě a na přilehlých trzích jsou koordinovány společností Mitutoyo Europe GmbH se sídlem v německém Neussu.

 

Více než 50 let nadšení pro metrologii

 

Při hledání vhodného místa pro nové sídlo padla volba na Düsseldorf, který byl nakonec založen v roce 1968 pod názvem "Sampoh". Později byla uzavřena smlouva o umístění kanceláře na Sternstraße uprostřed rýnského města.

1978-2.jpg

Při založení společnosti bylo jejím hlavním úkolem v centru Evropy proslavit značku "Mitutoyo" na evropském trhu. K realizaci tohoto cíle byl spolu s jeho směrnicemi zaveden agenturní systém s jedním prodejcem v jedné zemi. V západoevropských zemích byly zavedeny generální agentury, s nimiž jsme v Evropě sebevědomě a v dobré spolupráci posílili základnu našeho podnikání. Zároveň jsme otevřeli východoevropský trh. Vzhledem k politické situaci v socialistických zemích však byla proveditelnost opatření velmi omezená. Přesto se Mitutoyo účastnilo mnoha průmyslových veletrhů, navštěvovalo státem řízené nákupní svazy atd. Kromě toho Mitutoyo prezentovalo své měřicí přístroje v předváděcích vozidlech, v prostorách zákazníků.

 

Koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let se obchodní aktivity společnosti Mitutoyo v Evropě rychle rozvíjely a sídlo na Sternstraße brzy dosáhlo svých hranic. Bylo třeba postavit novou budovu a volba padla na Neuss-Norf na opačné straně Rýna. V roce 1974 byla postavena nová kancelářská a skladová budova, která byla po částech rozšířena do dnešní velikosti.

 

Kromě Německa byla Velká Británie od počátků společnosti Mitutoyo v Evropě vždy jedním z nejsilnějších trhů, a proto byla v roce 1980 založena dceřiná společnost v Andoveru/Anglii. Následovaly obchodní společnosti ve Skandinávii a Nizozemsku (1981), Francii (1986), Itálii (1987) a Švýcarsku (1988).

 

1976 (2).jpg

Politická situace během studené války byla občas kritická a ovlivňovala Sampohovy záležitosti. V roce 1980 se proslýchalo, že se sovětská vojska chystají vtrhnout do západního Německa, a tak si prezident Matsuhiko Soejima a jeho japonští zaměstnanci nechávali sbalené kufry pro případ, že by museli rychle utéct. Sověti však zůstali tam, kde byli, a politika Michaila Gorbačova umožnila sjednocení Německa, rozpad Varšavské smlouvy usnadnil Mitutoyo podnikání i v zemích bývalé PS. Dceřiné společnosti byly založeny v Maďarsku (1997), Polsku a České republice (2002) a později také v Rusku a Rumunsku (2011). Nejmladší obchodní společnost byla založena v Rakousku v roce 2013.

 

V lednu 2010 společnost Mitutoyo synchronizovala a posílila společné celoevropské aktivity založením evropské centrály. Mitutoyo Europe GmbH sídlí v německém městě Neuss v blízkosti Düsseldorfu. Zastřešuje veškeré aktivity prodejních, servisních a výrobních zařízení společnosti Mitutoyo v celé Evropě a na přilehlých trzích. Rovněž plánuje a realizuje střednědobé a dlouhodobé obchodní strategie těchto evropských aktivit.

 

Klíčovým cílem společnosti mitutoyo Europe GmbH je podpora koordinace mezi společnostmi její evropské skupiny za účelem optimalizace prodejních služeb a služeb technické podpory v nejlepším zájmu spokojenosti zákazníků.

 

Společnost Mitutoyo CTL Germany GmbH v Obendorfu, založená v roce 1983, se zaměřuje výhradně na vývoj průlomového výkonného a snadno použitelného softwaru pro třísouřadnicovou měřicí techniku. Okrajové oblasti souřadnicových měřicích strojů, zakládacích systémů, upínacích prvků a průmyslových buněk pokrývá vysoce specializovaná společnost Komeg, která byla začleněna do společnosti Mitutoyo v roce 1997.

 

2017-2-3454.jpg

Mitutoyo Evropa dnes

 

V současné době je společnost Mitutoyo v Evropě zastoupena 13 obchodními společnostmi a generálními zástupci, kteří pokrývají přilehlé trhy. Pod strategickým vedením Mitutoyo Europe GmbH je zákazníkům k dispozici rozsáhlá výrobní, prodejní a servisní síť s více než 85 pobočkami ve 33 evropských zemích.

 

Ve svých centrech řešení M3 Mitutoyo seznamuje své zákazníky s nejnovějšími měřicími technologiemi a poskytuje inženýrská řešení špičkové kvality na podporu jejich podnikání. Metrologické instituty Mitutoyo se věnují poskytování technického vzdělávání, které zlepšuje vyhodnocovací technologie měření našich zákazníků. Společnost Mitutoyo má kalibrační laboratoře, které získaly certifikaci ISO/IEC 17025. Poskytováním kalibračních služeb pro měřicí přístroje přispívá společnost Mitutoyo k rozvoji a udržování systémů kontroly a zajištění kvality u zákazníků v celé Evropě.

 

Společnost Mitutoyo podporuje své zákazníky nejen špičkovými a vysoce přesnými měřicími přístroji, ale také inovativním řešením měření na míru nebo v linkách, dále vysoce výkonným softwarem a automatizovaným řešením prakticky pro všechny měřicí úlohy.