BANNER-Calibration-UT-XXL.png
Kalibrace

Kalibrační služby Mitutoyo

Udržujte přesnou a sledovatelnou kontrolu kvality a důvěru svých zákazníků.

 

Přesná a pravidelná kalibrace všech měřicích zařízení zaručuje dlouhodobě bezchybné a užitečné výsledky testů - a zvyšuje důvěru zákazníků ve váš výrobek.


> Minimalizujte rizika a ztráty pro vás i vaše zákazníky.

 

> Výrazně omezíte nesprávná měření, riziko zamítnutí a nákladné a časově náročné opakované hodnocení vašeho výrobku.

 

> Prokažte svým zákazníkům nejvyšší kvalitu své výroby tím, že si necháte své měřicí přístroje zkontrolovat akreditovanou kalibrační laboratoří a potvrdíte ji kalibračními certifikáty.

 

> Zmapujte nebo opravte systematické odchylky vašeho měřicího přístroje.

 

> Je to nezbytné, pokud používáte systém kvality pro řízení měřicích zařízení, jako je ISO 9001, IATF 16949, AS 9100, ISO 13485 atd.

 

> Téměř všechny akreditační orgány na světě uznávají vaše kalibrační certifikáty prostřednictvím Dohody o vzájemném uznávání (MRA).

 

> Kalibrace Mitutoyo je navázána na mezinárodní etalon délky, což je nezbytné pro návaznost výsledků kalibrace a posouzení výrobků.

 

>Společnost Mitutoyo může zajistit údržbu, opravu a kalibraci během jediného servisního úkonu - již není třeba plánovat a organizovat jednotlivé úkony odděleně.

 

Proč si vybrat akreditovanou kalibraci od firmy Mitutoyo?

Společnost Mitutoyo nabízí 2 typy kalibračních služeb (akreditované / firemní). 
založené na navázaných normách a certifikované podle norem ISO9001:2015 a ISO17025:2017.

Kalibrace v laboratoři

V akreditované laboratoři Mitutoyo

Nabízíme špičkové kalibrační laboratoře akreditované podle normy ISO 17025 po celé Evropě. Všechny splňují veškeré požadavky pro dosažení maximální spolehlivosti s nízkou nejistotou měření.

 • Akreditované kalibrace široké škály měřicích zařízení
  a kalibračních standardů.
 • Vynikající kalibrační přístroje použité pro kalibraci, například GBCD100A a I-checker.
 • Naše kalibrační přístroje jsou pravidelně kalibrovány v souladu s akreditací.
 • Všechny evropské organizace Mitutoyo splňují mezinárodní normu ISO 17025, která odpovídá obecným požadavkům na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.
 • Všechny kalibrace Mitutoyo mohou být zajištěny v souladu s místními akreditačními orgány.

 

Kalibrace na místě

Ve vašich výrobních nebo QC střediscích

Naši dobře vyškolení odborníci provedou požadované kalibrační úkony přímo u vás. Využijte výhod kombinace údržby a oprav s našimi kalibračními službami certifikovanými podle normy ISO 17025.

 • Akreditované kalibrace na místě s širokou škálou měřicích zařízení
  a kalibračních standardů.
 • Vynikající kalibrační přístroje, jako jsou laserové interferometry,
  pro kalibraci souřadnicových měřicích strojů, přivezeme až na místo.
 • Naše kalibrační přístroje jsou pravidelně kalibrovány v souladu s akreditací.
 • Odpovídá mezinárodní normě ISO 17025.
 • Všechny kalibrace na místě mohou být zajištěny v souladu s místními akreditačními orgány.

 

Podívejte se na podrobnosti a typy kalibrací všech přístrojů, na které se vztahuje kalibrační služba Mitutoyo.

Kompletní seznam produktů:
Mitutoyo Produkt Detail produktu Typ kalibrace
3D Souřadnicové měřicí stroje S diagonálou do 7 500 mm a dotekovou sondou.. Pouze vybraná zařízení a hardware. Na místě / akreditovaná
3D Souřadnicové měřicí stroje S diagonálou do 1 530 mm a optickou sondou. Pouze vybraná zařízení a hardware. Na místě / akreditovaná
Koncové měrky z cceli / keramiky / karbidu wolframu a Nexcery Do 1000 mm (karbid wolframu pouze do 100 mm) V laboratoři / akreditovaná
Hloubka profilu Pt a d na etalonech hloubky profilu Od 0,2 µm do 12 µm V laboratoři / akreditovaná
Drsnost na periodických a neperiodických etalonech drsnosti Ra: 0,1 µm až 4 µm; Rz, Rmax (Rzx): 0,8 µm až 20 µm V laboratoři / akreditovaná
Drsnost na superjemných etalonech drsnosti Ra: 0,025 µm až 0,1 µm; Rz, Rmax (Rzx): 0,15 µm až 0,8 µm V laboratoři / akreditovaná
Dotykové hrotové přístroje Hloubka profilu Pt and d: 0,2 µm až 12 µm; Ra: 0,1 µm až 4 µm; Rz, Rmax (Rzx): 0,8 µm až 20 µm. devices and hardware only. V laboratoři / Dle DIN EN ISO 3274:1998
Posuvná měřítka pro vnější a vnitřní měření, a pro měření hloubek Do 3 000 mm V laboratoři / akreditováná (do 2.000 mm) / vlastní (do 3.000 mm)
Height mastery Do 1 000 mm V laboratoři / akreditovaná
Mikrometry Od 0 mm do 2 000 mm V laboratoři / akreditovaná (Do 500 mm) / vlastní (do 2 000 mm)
Nastavovací etalony pro vnější mikrometry Od 25 mm up do 1 000 mm V laboratoři / akreditovaná
Nastavovací etalony pro vnější mikrometry Od 1 000 mm do 3 000 mm Vlastní
Číselníkové a digitální úchylkoměry do 100 mm V laboratoři / akreditovaná
Dial Test Indikátory - 1,6 mm V laboratoři / akreditovaná
Kalibrační přístroje (Dial Tester) - 100 mm V laboratoři / akreditovaná
Laserové interferometry Do 6 000 mm V laboratoři / akreditovaná
Skleněná pravítka do 400 mm V laboratoři / akreditovaná
Checkmastery / Stupňové měrky do 1 010 mm V laboratoři / akreditovaná
Dvoudotekové dutinoměry/strong> do 1 050 mm Vlastní
Třídotekové dutinoměry do 300 mm Vlastní
Height Gauges do 1 500 mm Vlastní
Výškoměry,LH,QM-Height Do 1 000 mm Vlastní (akreditovaná pro LH a QM-Height)
Úhloměry Vlastní
Elektronické a bublinové vodováhy Vlastní
Tvrdoměry - Shore A / D Vlastní
Zkosené úhloměry Vlastní
Etalony přímosti Vlastní
Sinusové stolky 200 mm, 300 mm, a 500 mm Vlastní
Válečkové měřicí trny / Testovací trny - 100 mm Vlastní
Optické plochy Vlastní
Lineární pravítka Do 1 500 mm Vlastní
Referenční koule pro kruhoměry a 3D souřadnicové měřicí stroje Akreditovaná
GO / NO-GO kalibry do 200 mm Vlastní
Nastavovací kroužky do Ø300 mm Vlastní
Laser Scan Mikrometry Vlastní
Granitové desky Vlastní
Gravírování zkušebního vybavení
Konturoměry Na místě / akreditovaná
Tvrdoměry Na místě / Vlastní
Laser Scan Mikrometry Na místě / Vlastní (akreditovaná v přípravě)
Hrotové přístroje Hloubka profilu Pt a d: 0,2 µm až 12 µm; Ra: 0,1 µm až 4 µm; Rz, Rmax (Rzx): 0,8 µm až 20 µm Pouze vybraná zařízení a hardware Dle DIN EN ISO 3274:1998

Kalibrační servis ISO 17025 v Evropě dle produktů

Mitutoyo ISO 17025 Kalibrace metrologických přístrojů v Evropě
Země UK NL DE CH IT SE CZ HU PL FR RO AT
iChecker X X X X
CMM a sondy CMM X x X X X X X X X X X X (přes DE)
Drsnoměrné destičky X X
Výškoměry X X X X X X
Profil Projektory X X X X X X
Měřicí mikroskopy X X X X X X
Kamerové měřicí stroje (Vision) X X X X X X
Laser Scan Mikrometry (LSM) X
Kruhoměry X X X
Konturoměry X X X X
Drsnoměry X X X X

Kromě metrologických přístrojů

Společnost Mitutoyo nabízí také služby v oblasti kalibrace široké škály metrologických etalonů akreditovaných podle normy ISO 17025.

Zobrazit všechny kalibrace ISO 17025 společnosti Mitutoyo pro metrologické etalony

ISO 17025 Kalibrační a metrologické etalony
Země UK NL DE CH IT SE HU
Lasery a meteostanice X
Koncové měrky krátké X X X X X X
Koncové měrky dlouhé X X X X
Nastavovací měrky pro mikrometry X X X X
Stupňové měrky X X X
Referenční koule (d, RONt) X X x
Nastavovací kroužky (d, RONt) X X
Skleněná pravítky (pro Profil projektory) X X
Skleněná pravítka (pro kamerové měřicí stroje Vision) X X
2-D mřížky X
Quick Vision masky X
Skleněné masky pro LSM X
Hemisféry X
Flick X
Drsnoměrné etalony (+hloubka) X X X
Etalony přímosti (CMM / FMI) X
Přesné úhelníky X
Přenosné teploměry X
banner.jpg
Databáze znalostí Mitutoyo - Kalibrace

Klíč ke spolehlivým výsledkům měření

Návaznost

Klíčovým faktorem při kalibraci je " návaznost".
Pro kalibraci měřicích přístrojů nebo etalonů, které představují speciální hodnoty nebo meze, je nutné je propojit/odkázat na základní fyzikální jednotku (jednotky), pro kterou jsou stanoveny (např. metr m).

Další podrobnosti a soubory ke stažení

 • Pro získání těchto vazeb nabízejí národní metrologické instituty kalibrace se svými národními primárními etalony, které jsou jednoznačnou definicí nebo realizací jejich měrné jednotky.
 • Takto kalibrované etalony jsou tzv. sekundární etalony.
 • Třetí úroveň etalonu, etalon, který se pravidelně kalibruje podle sekundárního etalonu, se nazývá pracovní etalon. Pracovní etalony se používají ke kalibraci komerčních a průmyslových měřicích zařízení.
 • Pro kalibraci je nezbytné používat etalony navázané na primární etalony, protože používáme stejné jednotky. Aby to bylo možné doložit, musí být použité etalony s jejich platnou kalibrací uvedeny v kalibračním certifikátu.

 

Graf návaznosti Mitutoyo ke stažení zde

Rychlá definice

Kalibrace

Kalibrace je proces stanovení odchylek od zařízení nebo etalonu. Může zahrnovat ověření shody (např. specifikace výrobku) a pro zdokumentování výsledků, metody kalibrace a etalonů použitých pro kalibraci se vytvoří kalibrační certifikát.​​​​​

Další podrobnosti a soubory ke stažení

 • Kalibrace (a rekalibrace) měřicích přístrojů a pracovních etalonů v průmyslu je nezbytná pro potvrzení správné funkce a především pro zajištění kvality.
 • Aby mohly laboratoře poskytovat uznávané kalibrace, musí být alespoň akreditovány podle normy ISO/IEC 17025.
 • Měření na trvale vysoké úrovni přesnosti lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou přístroje pravidelně kalibrovány podle navázaných etalonů.

 

 

 

Seznam globálních akreditovaných kalibračních laboratoří společnosti Mitutoyo

Trocha matematiky

Nejistota měření

Měření jsou vždy nejistá vůči definované veličině.

 

Existuje několik statistických metod pro získání nejistoty podle požadované spolehlivosti. Obvykle se nejistota měření udává s jistotou ≈95 %.

Další podrobnosti

 • Postupným řetězením kalibrací od primárního etalonu až po pracovní etalon [viz "návaznost"] se nejistota měření zvyšuje, protože každá další kalibrace obsahuje nejistoty použitých etalonů a navíc nejistotu metody kalibrace. Nejistota měření ve skutečnosti odráží stupeň kvality kalibrace.

 • Pro účely kalibrace vždy hledáte lepší etalony a/nebo lepší metody, abyste snížili nejistotu měření uvedenou v kalibračním certifikátu.

 • Pro účely zákazníka je to ekonomická záležitost požadavků versus ceny. Ve skutečnosti většina zákazníků nezná nejistotu měření. To vede k tomu, že se rozhoduje většinou podle předem stanovených norem stanovených ve smlouvách nebo obchodních směrnicích.

Potvrzení způsobilosti

Akreditace

Akreditace - spolehlivý nástroj potvrzující způsobilost.


Kalibrační laboratoře mohou získat akreditaci u svého národního akreditačního orgánu, kterým je například DAkkS ve Spolkové republice Německo, UKAS ve Velké Británii a ČIA v České republice.

Další podrobnosti

 • Akreditace těmito orgány potvrzuje, že organizace, jako jsou zkušební, inspekční a certifikační orgány, mohou vykonávat své činnosti kvalifikovaně v souladu s mezinárodně uznávanými normami a v souladu s požadavky právních předpisů. To vytváří důvěru v důležitou práci těchto nezávislých orgánů posuzování shody a jejich služby ve všech odvětvích hospodářství.

 • Akreditace rovněž zajišťuje mezinárodní uznávání posuzování shody, což přispívá k volnému obchodu v Evropě i ve světě.

 • Ve skutečnosti se akreditované kalibrace staly zajímavějšími kvůli smlouvám a směrnicím mezi průmyslem a jeho dodavateli. Zejména automobilový průmysl vyžaduje od svých dodavatelů "důvěryhodnější" kalibrace.

  Zdá se, že stále více zákazníků dává přednost akreditovaným kalibracím, protože u vlastních kalibrací cítí určitou míru nejistoty.

 

Zůstaňte s námi 

Doporučené intervaly kalibrace

BANNER-Calibration_Intervals.png

Kalibrační interval je časový úsek stanovený pro rekalibraci zkušebního přístroje. Společnost Mitutoyo doporučuje provádět rekalibraci pravidelně, abyste měli jistotu, že vaše přístroje fungují co nejlépe a nejpřesněji.

Doporučené intervaly kalibrace

Seznam produktů:
Mitutoyo produkt Zařízení pro technický servis / dílnu atd. Zařízení / Etalony pro kalibrační laboratoře Doporučená pravidelná interní kontrola
Mikrometr 1 rok
Bore Gauges / Holtest 1 rok
Posuvná měřítka 1 rok
Analogová a digitální/ lineární pravítka 2 roky
Laser Scan Mikrometr 1 rok až 3 roky 1 rok 3 měsíce
Mikroskop / Projektor 1 rok až 2 roky pravidelně
Checkmaster do 1010 mm 2 roky 2 roky
Checkmaster nad 1010 mm z RvA 2 roky --
Checkmaster nad 1010 mm První rekalibrace po 1 roce. Pak každé 2 roky. 1 rok
Skleněná pravítka a masky 5 roků 3 roky
Koncové měrky do 100 mm 4 roky První rekalibrace po 1,5 roku (nad 15 mm). Pak každé 3 roky.
Koncové měrky nad 100 mm 3 roky První rekalibrace po 1,5 roku. Pak každé 3 roky.
Etalony FMI (X-mastery, Trojúhelníky, Úhlové bloky, Válce, Činky, atd.) 3 roky 3 roky
Referenční polokoule 3 roky 5 roků
Etalony drsnosti/strong> 1.5 roků na dílně. 3 roky v technické podpoře. 5 roků
Nastavovací kroužky, Měřicí trny 3 roky 3 roky
Referenční koule 3 roky 3 roky
Dial Gauge Tester 2 roky 1 rok 3 měsíce
Tvrdoměrné destičky 5 roků 5 roků
Teploměr 1 rok 2 roky
Teploměr Pt 100 1 rok 1 rok
Elektronická zařízení (Osciloskopy, Multimetry, atd.) 1 rok 1 rok
Granitové desky a úhelníky 5 roků 3 roky
Univerzální Height Mastery 3 roky 2 roky
Laser interferometry 2 roky 2 roky 3 měsíce
3D Souřadnicové měřicí stroje 1 rok 1 rok 3 měsíce
Tester koncových měrek 1 rok 1 rok 3 měsíce
Drsnoměry/Kruhoměry/Délkoměry 1 rok 1 rok 3 měsíce
2D / 3D Optické měřicí stroje 1 rok 1 rok 3 měsíce
Související
internet-of-things.svg

Pro více informací se obraťte na prodejní organizaci Mitutoyo ve vaší zemi.