BANNER-E-Learning-XXL.png
Mitutoyo Metrologie E-Learning

Samostatné vzdělávání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Online školicí kurzy vyvinuté našimi odborníky

> Kurz E-Learning
Základy měření a ruční měřidla

V průběhu tohoto online výukového programu se obsáhle diskutuje o ručních měřidlech. Probírá se, která jsou vhodná a nevhodná ruční měřidla, teorie samotného ručního měřidla, a dokonce i oblasti použití ručních měřidel.

 

 

 

 

ZKONTROLUJTE DOSTUPNOST VE VAŠÍ ZEMI

 

Podrobnosti o kurzu

Obsah kurzu

>Úvod do měření

 

>Malé měřicí přístroje: Funkce a použití

 

>Posuvná měřítka

 

>Mikrometry

 

>Třídotykové dutinoměry

 

>Hloubkoměry

 

>Koncové měrky

 

>Úchylkoměry a páčkové úchylkoměry

 

>Výškoměry

 

>Úlohy pro malé měřicí přístroje

 

>Přístroje na měření drsnosi povrchu

 

>Další praktické úlohy

 

>Měření v praxi

 

Cílová skupina

Cílová skupina: 
- Studenti technických škol a univerzit
- Techničtí inženýři a operátoři

- Servisní a prodejní specialisté/konzultanti technického zaměření

- Zájemci se základními technickými znalostmi

 

Délka kurzu: 10 - 15 hodin

 

> Kurz E-Learning
Lineární výškoměry - 2D měřicí systém

Naučit se správně používat lineární výškoměr je ve světě kontroly kvality velmi působivá dovednost a v tomto programu se zaměříme na široce používaný přístroj Mitutoyo LH-600. V tomto online kurzu se mimo jiné naučíte správnému měření, načítání a vyvolávání sondy, sériovému měření a odečítání naměřených dat.

 

 

 

 

ZKONTROLUJTE DOSTUPNOST VE VAŠÍ ZEMI

 

 

Podrobnosti o kurzu

Obsah kurzu

>Přehled
- Vlastnosti výškoměru
- Hlavní prvky

 

>Zapnutí a počáteční nastavení
- Zapnutí
- Absolutní nulový bod
- Inkrementální nulový bod
- Postup měření

 

>Měření a volba sondy
- Měření průměru sondy
- Uložení sondy
- Tlačítko vyvolání
- Sonda na měření hloubky

 

>1D Měření
- Měření horní plochy
- Měření spodní plochy
- Měření šířky (vnější)
- Měření vnitřních rozměrů
- Určení nejvyššího bodu
- Měření otvorů
- Měření hřídele
- Určení kolmé vzdálenosti
- Plošné skenování
- Měření pravoúhlosti

 

>​​​​​​​Tolerování
- Přidání tolerancí do měření

 

>​​​​Opakovaná měření
- Vytvoření programu
- Opakovací režim


>​​​​​​​Ostatní
- Smazání hodnot měření
- Nastavení

 

Cílová skupina

Cílová skupina: 

- Studenti technických škol a univerzit

- Techničtí inženýři a operátoři

- Servisní a prodejní specialisté/konzultanti technického zaměření

- Zájemci se základními technickými znalostmi

 

Délka kurzu: 4 - 5 hodin

 

> Kurz E-Learning
Souřadnicové měřicí stroje (SMS) a základy softwaru pro zpracování dat ze SMS (MCOSMOS)

V tomto kurzu se blíže seznámíte s technologií souřadnicových měřicích strojů, která vám umožní pracovat se známým softwarem pro zpracování dat MCOSMOS (verze 5) společnosti Mitutoyo.


Zjistěte vše o konstrukci souřadnicových měřicích strojů, jejich přesnosti, měřicích technikách, systémech, metodách upevnění a všech tipech a tricích potřebných pro efektivní a bezpečnou obsluhu špičkového trojrozměrného měřicího stroje.


Školení MCOSMOS zahrnuje základy softwaru, bleskové nastavení testovacích úloh, ruční měření jednotlivých prvků a jejich vyhodnocení, práci s velkým množstvím dat a jejich zpřístupnění ve všech síťových oblastech výrobního řetězce. Chcete-li skutečně porozumět souřadnicovým měřicím strojům, je tento kurz určen právě pro vás!

 

 

zkontrolujte dostupnost ve vaší zemi

 

Podrobnosti o kurzu

Obsah kurzu

>Spuštění SMS a softwaru


>Průvodce spuštěním a nastavením

 

>Provádění měření

 

>Elementy a tolerování

 

>Tolerance polohy, Protokoly o měření a Úhlové natočení

 

>Spuštění existujícího programu měření

 

>Přehled SMS

 

>Přesnost

 

>Snímací systémy

 

>Materiály a volba doteků

 

>Upínací přípravky

 

>Software a jeho hlavní prvky

 

>Postupy měření

 

>Údržba

 

>Referenční příručka

 

Cílová skupina

 

> Kurz E-Learning
Přenosné přístroje na měření drsnosti povrchu

Měření drsnosti povrchu může být složité- zjistěte, jak snadno to lze provést s přenosným přístrojem drsnosti povrchu Surftest SJ-210 od společnosti Mitutoyo. Tento kurz vám pomůže zvládnout všechny úlohy měření drsnosti povrchu - od teorie drsnosti povrchu, základů měření, jak vybrat správné etalony, výběru dobrých profilů a parametrů, filtrování a mnoha dalších přínosných témat.. 

 

 

 

 

zjistěte dostupnost ve vaší zemi

 

 

Podrobnosti o kurzu

Obsah kurzu

>Popis přístroje na měření drsnosti povrchu SJ-210

 

>Zapnutí/Vypnutí a kalibrace

 

>Provádění měření

 

>Naměřená data

 

>Měření pomocí PC

 

>Příslušenství

 

>Nastavení

 

Cílová skupina

- Studenti technických škol a univerzit

- Techničtí inženýři a operátoři

- Servisní a prodejní specialisté/konzultanti technického zaměření

- Zájemci se základními znalostmi teorie drsnosti povrchu

 

> Kurz E-Learning
Sběr dat a statistické řízení procesů v reálném čase pomocí MeasurLink 10

S nejnovější generací špičkového softwaru Mitutoyo pro sběr dat a analýzu dat, monitorování, analýzu měřicích systémů, inventarizaci měřidel, kontrolu kalibrace a mnoho dalšího získáte všechny informace, které potřebujete ke zvládnutí sběru dat a SPC.

 

V tomto kurzu se zabýváme základy modulů MeasurLink: Centrum podpory, Průvodce kontrolou v reálném čase, Analyzátor procesů, Plánovač sestav a Centrum zabezpečení.

 

Naučte se přidávat měřicí nástroje a stanice, nastavit schéma měření a sledovat je v reálném čase, vytvářet ovládací panely a zjistěte, jak interpretovat naměřené hodnoty, vytvářet sestavy nebo analyzovat data v nástroji Process Analyzer.

 

 

 

ZKONTROLUJTE DOSTUPNOST VE VAŠÍ ZEMI

 

Podrobnosti o kurzu

Obsah kurzu

>Přehled modulů

 

>Práce s nástroji měření v MeasurLinku

 

>Druhý běh

 

>Přidání obrázků do běhu

 

>Zpětná sledovatelnost a protokoly

 

>Real-Time data a interval měření

 

>Proces Analyzer

 

>Security Center

 

Cílová skupina

Cílová skupina: 
- Studenti technických škol a univerzit

- Techničtí inženýři a operátoři

- Servisní a prodejní specialisté/konzultanti technického zaměření

- Zájemci se základními technickými znalostmi

 

Délka kurzu: 10 - 12 hodin

 

> Kurz E-Learning
Geometrické odchylky a tolerance

V tomto kurzu se naučíte všechny základy a podrobné vědecké podklady pro technické tolerance a vztahy, včetně symbolického jazyka na technických výkresech a počítačem generovaných trojrozměrných modelů těles, které explicitně popisují jmenovitou geometrii a její přípustné odchylky.

 

Umožní vám porozumět různým geometrickým tolerancím (např. tvaru, orientaci, poloze, házení) a jejich interpretaci na technickém výkresu pro výrobu, měření a definování konkrétní tolerance tvaru, orientace, polohy nebo házení.

 

 

 

zkontrolujte dostupnost ve vaší zemi

 

 

Podrobnosti o kurzu

Obsah kurzu

>Význam geometrického tolerování

 

>Znázornění

 

>Referenční a vztažné prvky

 

>Tolerance tvaru

 

>Tolerance umístění

 

>Tolerance polohy

 

>Tolerance házení

 

>Další symboly a znaky

 

>Geometrické tolerování v PMI

 

>Praktická cvičení

 

Cílová skupina

Cílová skupina: 
- Studenti technických škol a univerzit

- Techničtí inženýři a operátoři

- Zájemci se základními technickými znalostmi

 

 

Délka kurzu: 8 - 10 hodin

 

> Kurz E-Learning
Čtení technických výkresů

Technické výkresy jsou více než pouhý výkres, každý z nich je bohatým a specifickým náčrtem, který zobrazuje všechny informace a požadavky potřebné k výrobě předmětu nebo výrobku. Tento kurz vás naučí, že technické výkresy nabízejí mnohem více konkrétních informací a požadavků, než kolik jich dokáže 2D nebo 3D model. Seznámíte se s bloky Informace, Název a Revize, Výkaz materiálu, Čáry a Tolerance. Kromě toho se tento kurz zabývá také úplnými základy geometrických tolerancí, což je ve světě kontroly kvality velmi potřebná dovednost.

 

 

 

ZKONTROLUJTE DOSTUPNOST VE VAŠÍ ZEMI

 

Podrobnosti o kurzu

Obsah kurzu

>Čtení technických výkresů v kostce

 

>Přehled

 

>Typy čar

 

>Rozměry

 

>Tolerování rozměrů

 

>Pohledy a řezy

 

>Měřítka

 

>Geometrické tolerování

 

>Značení měření drsnosti  povrchu

 

>Znázornění svarů

 

>Vzory druhů povrchů

 

Cílová skupina

Cílová skupina: 
- Studenti technických škol a univerzit

- Techničtí inženýři a operátoři

- Servisní a prodejní specialisté/konzultanti technického zaměření

- Zájemci se základními technickými znalostmi

 

Délka kurzu: 24 - 30 hodin

 

Mitutoyo E-Learning - Začněte ještě dnes!