Název a filozofie

Název Mitutoyo

 

Japonský název společnosti Mitutoyo, který lze volně přeložit jako "hojnost tří prvků", znamená rozvážnost, dobrosrdečnost a sílu, tedy postoje, kterých si zakladatel společnosti, pan Yehan Numata, tolik vážil.

 

Tyto ústřední koncepty myšlení Yehana Numaty byly doplněny o aspekty západní filozofie, s nimiž se setkal při studiu obchodních věd v USA.

 

Podle Jehana Numaty, syna váženého japonského chrámového kněze, by lidé měli mít tři specifické vlastnosti: citlivost, dobrosrdečnost a sílu. Citlivost vykládal jako schopnost přesného pozorování, dobromyslnost jako soucit a laskavost vůči svým bližním, zatímco síla byla nezbytná k účinnému plnění správně určených požadavků.

 

Tyto tři nepostradatelné lidské vlastnosti se staly také základem jeho podnikatelské filozofie, která se proměnila v připravenost k inovacím, obecnou spravedlnost a orientaci na budoucnost - tři ctnosti, které jsou rozhodující pro konání dobra jako lidské bytosti a dosažení úspěchu v podnikání.

 

Číslo tři, v japonštině vyslovované jako "Mitu" nebo "Mitsu", má v japonské kultuře a náboženství velký význam, například pokud jde o výčet náboženských prvků. To také vysvětluje, proč poměrně hodně názvů společností obsahuje slabiky "Mitu" - stejně jako v názvu.

 

 

 

Duch společnosti Mitutoyo

 

Aby se člověk stal úplným člověkem, musí získat moudrost, laskavost a statečnost. Pouze s moudrostí má člověk tendenci být chladný. Pouze dobročinnost člověka oslabuje. Pouze s chrabrostí může člověk přesáhnout své možnosti. Když se však tyto tři vlastnosti spojí, stane se člověk úplným člověkem. Podobně i úspěch v podnikání spočívá ve znalosti nebe, země a člověka. Podnikání bude úspěšné pouze tehdy, když budou přítomny tyto faktory, "nebem seslané" šance, přirozené příležitosti a harmonie člověka. Bez přítomnosti byť jediného faktoru je úspěch vzdálený. V buddhismu jsou Butsa (Buddha), Po (učení) a So (kněz) tři hlavní poklady pro propagaci jeho učení. V křesťanství jsou to Bůh, Bible a kněz.

 

Slovo MITUTOYO znamená tři hojnosti. "Mitsu" (みつ) znamená tři, zatímco "Toyo" (とよ) označuje stavy hojnosti. Název MITUTOYO byl zvolen s upřímným přáním vidět více úplných lidí, vytvořit prosperující podnik a představit všem spravedlivé náboženství spolu s trvalým přáním mírového světa a naplnění smysluplného života. (Yehan Numata)

 

Dobré prostředí, dobří lidé, dobrá technika - to je motto společnosti Mitutoyo již od roku 1934. Společnost Mitutoyo považuje za svůj úkol podporovat společnost výrobou vysoce přesných měřicích přístrojů a podporovat pokrok v oblasti kvality. Slogan společnosti "Mitutoyo - přesnost je naší profesí" vyjadřuje velmi vysoké nároky firmy na zaměstnance a výrobky. Jejich výkon musí splňovat nejvyšší standardy, protože společnost Mitutoyo chce zajistit přesnost ve všech oblastech průmyslu. Tímto způsobem chce tento prémiový výrobce přispět k prosperitě naší globální společnosti. Společnost Mitutoyo se bude i nadále snažit podporovat přesné měřicí techniky, aby podpořila zákazníky v jejich výrobních procesech a posílila jejich postavení na trhu.

Filozofie společnosti Mitutoyo

 

Firemní filozofie Mitutoyo je v podstatě trvalým základem hodnot, které musí naše organizace a zaměstnanci dodržovat. Spojuje všechny společnosti Mitutoyo a jejich zaměstnance po celém světě ve společném porozumění a závazku.

 

Odkaz našeho zakladatele

  • Přispívat k blahobytu lidí podporováním porozumění buddhismu.
  • Dbát na to, aby společnost Mitutoyo vynikala ve svém oboru a v obchodním chování po celém světě.

 

Naše principy řízení

  • Přispívat k blahobytu společnosti prostřednictvím přesných měřicích technologií.
  • Naši činnost budeme řídit na základě následujících hodnot:

 

 

1. Poskytování technických řešení pro podporu rozvoje podnikání našich klientů.

 

2. Celosvětově přispívat k rozvoji schopností průmyslového měření.

 

3. Rozvíjet zdravé vztahy a společnou prosperitu s obchodními partnery.

 

4.Podporovat a prosazovat celosvětový mír, lidské štěstí a harmonii s životním prostředím.

 

5. Používat obchodní praktiky, které odrážejí integritu společnosti Mitutoyo a celosvětově vedoucí značku.

 

6. Pěstovat živou firemní kulturu, která v našich zaměstnancích vzbuzuje nadšení pro co nejlepší práci, být nejlepší.

 

 

Naše firemní motto

 

"Kvalitní prostředí, kvalitní lidé, kvalitní technika"

 

Hlavní zásady

 

"Upřímnost, ohleduplnost, odhodlaný duch"

 

ODKAZ NAŠEHO ZAKLADATELE

Přání našeho zakladatele je vyjádřeno v založení naší společnosti.

 

NAŠE PRINCIPY ŘÍZENÍ

Poslání společnosi a základy pro cíle jejího managementu.

 

NAŠE FIREMNÍ MOTTO

Základní politika managementu naší firmy.

 

NAŠE HLAVNÍ ZÁSADY

Pravidla pro realizaci "Našich cílů managementu".

 

KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ

Pravidla chování pro podporu naší firemní etiky.

Kodex etiky a chování

 

Tento etický kodex chování je etická směrnice pro chování všech pracovníků (včetně vedoucích pracovíků) společnosti Mitutoyo Česko s.r.o. v každé oblasti obchodních aktivit. Budeme se chovat podle těchto etických zásad a respektovat je zejména tehdy, když si obchodní rozhodnutí žádá volbu mezi etikou a snahou po zisku.

 


ekohouse_temple_image.png

EKO Dům japonské kultury

 

 

Důležitým klíčem k pochopení filozofie společnosti Mitutoyo je EKO dům, který věnoval zakladatel společnosti Yehan Numata. Je to místo, kde se lze přímo seznámit se základními prvky japonské kultury: budovami a zahradami, kulturou a náboženstvím.

 

Buddhistický chrám a krásné prostředí zahrad v japonském stylu tvoří ústřední bod EKO domu japonské kultury v Düsseldorfu-Niederkasse poblíž evropské centrály Mitutoyo. K chrámu jsou připojeny výstavní a seminární prostory, kde se konají různé kurzy koncertů, filmů, čtení a především japonských tanců neboli "ikebany".

 

EKO dům je také místem setkání mezi Dálným východem a Západem.