Společnost Mitutoyo si to uvědomuje a nabízí školení v učebně, e-learning, virtuální školení a zdroje na vyžádání v široké škále témat souvisejících s měřením, aby vám poskytla potřebné školení a vzdělání. Podívejte se na naši  širokou nabídku produktových a softwarových školení pro měřicí zařízení Mitutoyo, včetně CMM, kamerových systémů a měření tvaru, a také na obrovské množství kurzů v oboru Metrologie.

V učebně
Mitutoyo_Training_Classroom.png

Společnost Mitutoyo nabízí profesionální produktová a softwarová školení a vzdělávací kurzy v našich centrech M3 Solution Center po celé zemi. Kurzy v učebnách vedou zkušení školitelé s odbornými technickými znalostmi v oblasti kontrolních technik, principů metrologie , kalibračních metod a koncepcí kvality. Včetně praktických ukázek.

Virtuální učebna
Mitutoyo-Trainings-Webinars.png

Virtuální výuka v reálném čase je možností pro většinu školení  nabízeného společností Mitutoyo. Virtuální kurzy vám umožní přímý přístup k našim technickým odborníkům bez ohledu na místo, od školení softwaru pro souřadnicové měřicí stroje až po kalibraci mikrometrů, a to bez cestovních nákladů. Virtuální kurzy umožňují levný přístup k technickému školení.

Všechny kurzy vedou vysoce kvalifikovaní inženýři. Naši odborníci na metrologii poskytují širokou škálu zdrojů a vzdělávacích příležitostí v oblasti měřicí techniky. Díky celosvětovému působení společnosti Mitutoyo jsme předním poskytovatelem školení a vzdělávání v oblasti kvality.

 

 

Na místě
Mitutoyo-Trainings-On-Site.png

Mnoho kurzů v učebně, které společnost Mitutoyo nabízí, lze přizpůsobit vašim specifickým potřebám a také je přenést na vaše místo.  Kurzy na místě jsou vhodné v případě, že je náročné cestovat, nebo pro větší skupinu studentů v rámci organizace. Naši instruktoři s vámi budou předem spolupracovat na sestavení kurzu na místě, který bude nejlépe odpovídat vašim potřebám v oblasti školení a vzdělávání.

 

Certifikovaná osvědčení
Mitutoyo-Trainings-Certificates.png

V reakci na poptávku zákazníků nabízí společnost Mitutoyo možnost získat certifikované osvědčení, které může potvrdit vaše znalosti a prokázat vaše měřicí dovednosti. Naše osvědčení jsou skvělým způsobem, jak zapůsobit na auditora, zákazníka nebo potenciálního zaměstnavatele.

 

Certifikované kurzy jsou dostupné buď s jedinečným certifikátem "Mitutoyo Institute of Metrology" a/nebo s oficiální certifikací AUKOM ve vybraných zemích.

V případě dotazů nebo registrace se obraťte na místní pobočku společnosti Mitutoyo.

Výhody pro zaměstnance/školitele

• Využijte svůj plný potenciál.
 
• Nové dovednosti vám přinesou více odpovědnosti a pomohou vám v kariéře.
 
• Zefektivníte svou práci a budete mít více času na rozvoj dalších dovedností.
 
• Spokojenost s prací roste spolu s rozvojem znalostí a dovedností.

Výhody pro zaměstnavatele

• Zaměstnanci získají dovednosti, které jim umožní vykonávat širší škálu prací.

• Školením zaměstnanců získáte efektivnější a výkonnější pracovní sílu.

• Větší spokojenost s prací vedoucí k vyššímu počtu zaměstnanců.

• Rozšíření interních znalostí zlepší schopnost vaší společnosti přijímat a využívat technologický pokrok.

•Zlepšete pověst a postavení své společnosti jako progresivního a odpovědného zaměstnavatele.

Picture_Training_CMM_SOFTWARE.png

 

 

Kurzy softwaru pro souřadnicové měřicí stroje

 

 

 

> Coordinate Metrology Training - 
Level 1 / Operator (AUKOM 1)

The seminar imparts and consolidates basic production metrology knowledge for beginners and advanced metrologists - following the latest didactic knowledge on the subject of dimensional tolerances, programming basics, Measuring sequence planning as well as the machine and sensor technology to be used.

 

A better understanding of the measurement tasks and Influencing factors enable the measurement technician to reduce measurement uncertainties and thus make measurement results more reliable and more comparable - which results in the minimization of costs and waste.

 

Course Content

 

>Target Group: Production measurement technicians


>Prerequisites: None


>Course Duration: 5 days

 

>Diploma: Exam (AUKOM Level 1) / Certificate (MiM)

 

This course is available with Mitutoyo Institute of Metrology Diploma and/or with official Certification by AUKOM in selected Countries.

 

 

> Coordinate Metrology Training -
Level 2 / User (AUKOM 2)

The seminar expands production metrology basic knowledge for advanced measurement technicians according to the most modern didactic insights.
 
The latest knowledge on the subject, form and position tolerance, test plan interpretation, programming, and Monitoring, as well as the details on machines used and sensor technology.
 
A higher understanding of the measurement tasks and influencing variables enables the measurement technician to reduce measurement uncertainties and thus measurement results more reliable and comparable. The minimization of Cost and scrap is supported.
 

 

Course Content

 

>Target Group: Production measurement technicians


>Prerequisites: Successful pass of MiM Certification Level 1 / Operator 
or AUKOM Level 1 Exam


>Course Duration: 5 days

 

>Diploma: Exam (AUKOM Level 2) / Certificate (MiM)

 

This course is available with Mitutoyo Institute of Metrology Diploma and/or with official Certification by AUKOM in selected Countries.

 


> Coordinate Metrology Training - 
Geometrical Deviations and Tolerances
(AUKOM GD&T )

This seminar offers in-depth knowledge on shape and position tolerances according to DIN ISO and ASME for advanced Measurement technicians who work at the interfaces to other departments and must communicate profitably.

 

Designers, Developers, and production technicians get an insight into the topic of shape and position tolerances from the point of view of the measurement technician and a holistic understanding of the measurement tasks and Influencing factors. 

 

Measurement results become more reliable and comparable. The minimization of costs and waste is supported.

 

 

Course Content

 

>Target Group: Production measurement technicians, Production technicians,
Developers, Designers, QA managers


>Prerequisites: For production measurement technicians: certificate
Training Coordinate Metrology Level 2 / User or AUKOM Level 2 Exam recommended;

for other target groups: none


>Course Duration: 3 days / 5 days

 

>Diploma: Certificate (MiM)

 

This course is available with Mitutoyo Institute of Metrology Diploma and/or with official Certification by AUKOM in selected Countries.

 

> Coordinate Metrology Training - 
Level 3 / Expert (AUKOM 3)

The seminar offers comprehensive production metrology knowledge for advanced metrologists collaborating with other departments.

 

It is based on the most modern didactic knowledge and offers the latest knowledge on functional and production-oriented measurement, filtering, program creation, Computer tomography, QM, and measuring room management.

 

A comprehensive understanding of the measurement tasks and influencing variables enable the experts to communicate securely with interdepartmental bodies and reduce measurement uncertainties, Measurement results become more reliable and comparable. The minimization of costs and waste is supported.

 

Course Content

 

>Target Group: Production metrologists, metrology room managers, QA leaders


>Prerequisites: Successful Training Coordinate Metrology Level 2 / User and Training Geometrical Deviations and Tolerances required


>Course Duration: 5 days

 

>Diploma: Exam (AUKOM Level 1) / Certificate (MiM)

 

 

This course is available with Mitutoyo Institute of Metrology Diploma and/or with official Certification by AUKOM in selected Countries.

 

 


> Measurement Technician Update Training (AUKOM)

Update your knowledge on form and position tolerances, sensor technology, measurement strategy, PMI, and sensor technology in this 2-days intensive course.

 

 

Course Content

 

>Target Group: Production measurement technicians


>Prerequisites: Successful participation in Training Coordinate Metrology Level 1, Level 2, Level 3, or Geometrical Deviations and Tolerances. AUKOM 1, AUKOM 2, AUKOM 3 or AUKOM Geometrical Deviations and Tolerances.


>Course Duration: 2 days

 

>Diploma: Certificate (MiM) for seminar participation and
additionally, the certificate AUKOM measuring technician

 

This course is available with Mitutoyo Institute of Metrology Diploma and/or with official Certification by AUKOM in selected Countries.

 

> Základní školení softwaru - MCOSMOS/GEOPAK Manual CMM

Naučte se úspěšně zpracovávat jednoduché měřicí úlohy s ručním souřadnicovým měřicím strojem, například trojrozměrné měření geometrie různých obrobků od návrhu až po dokončení pomocí univerzálního softwaru GEOPAK společnosti Mitutoyo.

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici , kontroloři ve výrobě


>Předpoklady: Doporučuje se školení Souřadnicová metrologie Level 1 / Operátor nebo Aukom 1, Zkušenosti s používáním PC (operační systém Windows).


>Doba trvání kurzu: 3 dny

 

>Osvědčení: Certifikát (  Certifikát Mitutoyo )

 

 

 

 

 


>Základní školení softwaru - Mitutoyo MCOSMOS / GEOPAK pro CNC CMM

Naučte se úspěšně zpracovávat jednoduché měřicí úlohy s CNC souřadnicovým měřicím strojem, například trojrozměrné měření geometrie různých dílců od návrhu až po dokončení pomocí univerzálního softwaru GEOPAK společnosti Mitutoyo.

 

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Doporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo AUKOM 1, zkušenosti s používáním PC (operační systém Windows).


>Doba trvání kurzu: 5 dní / 4 dny

 

>Osvědčení: Certifikát (  Certifikát Mitutoyo )

 

 

>Základní školení softwaru - Mitutoyo MCOSMOS / CAT1000S pro manuální
Souřadnicové měřicí stroje

Zjistěte, jak provádět a vyhodnocovat jednoduchá měření volných plošných tvarů a dat v Mitutoyo CAT1000S, modulu pro vyhodnocování 3D volných plošných tvarů pro přesné porovnávání  s CAD daty modelu.

 

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Úspěšné absolvování základního školení MCOSMOS / GEOPAK, Coordinate Metrology Level 2 nebo úroveň AUKOM 2. 


>Doba trvání: 2 dny

 

>Osvědčení: Certifikát (  Certifikát Mitutoyo )

 

 

 


>Základní školení softwaru - Mitutoyo
MCOSMOS / CAT1000P pro CNC CMM

Tento kurz vám umožní provádět jednoduché měřicí úlohy v režimu online/offline na základě dat v CNC-CMM. CAT1000P je on/offline programovací modul pro snadné vytváření programů pro měření geometrie pomocí CAD dat.

 

Časově náročné zadávání parametrů výkresu pro všechny prvky je nahrazeno několika kliknutími myší na modelu CAD.

 

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Úspěšné absolvování základního školení MCOSMOS / GEOPAK, Coordinate Metrology Level 2 nebo úroveň AUKOM 2


>Doba trvání: 1 den

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

>Základní školení softwaru - Mitutoyo MCOSMOS / SCANPAK pro CNC CMM

Naučte se provádět jednoduchá 2-D porovnání kontur pomocí souřadnicového měřicího stroje. SCANPAK je modul pro vyhodnocování 2D kontur, který slouží k zaznamenávání a vyhodnocování odchylek mezi jmenovitými a naměřenými konturami.

 

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Úspěšné absolvování základního školení MCOSMOS / GEOPAK,

Coordinate Metrology Level 2 nebo úroveň AUKOM 2.


>Doba trvání: 1 den

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

 

 


>Základní školení softwaru - Mitutoyo
MCOSMOS / GEARPAK pro CNC CMM

Naučte se měřit jednoduchá přímá a šikmá ozubená kola pomocí 3D souřadnicového měřicího stroje CNC. GEARPAK je měřicí a vyhodnocovací modul pro evolventní ozubená kola, který kromě rychlého generování měřicích programů zajišťuje také komplexní vyhodnocení a protokolování měření ozubených kol.

 

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Úspěšné absolvování základního školení MCOSMOS / GEOPAK,

Coordinate Metrology Level 2 nebo úroveň AUKOM 2.


>Doba trvání: 1 den

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

Obsah kurzu

 


Picture_Training_VMM_OPTICS_SOFTWARE.png

 

 

Kurzy softwaru pro kamerové systémy a zpracování obrazu

 

 

 

>Základní školení softwaru - Mitutoyo
QIPAK pro kamerové měřicí stroje

Naučte se jednoduché měřicí úlohy, jako jsou jednotlivá a opakovaná měření pro měřicí přístroje Mitutoyo pro zpracování obrazu s obslužným softwarem QIPAK.

 

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Základní metrologické znalosti,
Doporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1,
Požaduje se zkušenost s používáním PC (operační systém Windows).


>Doba trvání: 2 days

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

>Základní školení softwaru - Mitutoyo
QSPAK pro řadu QUICK SCOPE

Zvládněte jednoduché měřicí úlohy, jako jsou jednotlivá a opakovaná měření, na měřicím přístroji řady QUICK SCOPE od společnosti Mitutoyo se zpracováním obrazu pomocí softwaru QSPAK.

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Základní metrologické znalosti,
Doporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1,
Požaduje se zkušenost s používáním PC (operační systém Windows).


>Doba trvání: 2 dny

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 


>Základní školení softwaru - Mitutoyo
QVPAK pro řadu QUICK VISION

Naučte se jednoduché měřicí úlohy, jako jsou jednotlivá a opakovaná měření, na měřicích přístrojích Mitutoyo řady QUICK VISION se zpracováním obrazu a softwarem QVPAK.

 

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Základní metrologické znalosti,
Doporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1,
Požaduje se zkušenost s používáním PC (operační systém Windows).


>Doba trvání: 3 dny

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

>Základní školení softweru - Mitutoyo
QVBasic pro řadu QUICK VISION

Zjednodušte procesy a řešte jednoduché úlohy pomocí QVBasic, programovacího jazyka založeného na Visual Basicu. QVBasic se používá pro systémy zpracování obrazu řady QUICK VISION.

 

Získejte maximální flexibilitu - například při připojování čteček čárových kódů, přenosu dat do aplikací MS Office nebo vytváření uživatelsky definovaných vstupních a dotazovacích šablon.


 

 

 

Obsah kurzu

 

>Target Group: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: QVPAK - základní školení
Školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1 .


>Doba trvání: 2 dny

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 


>Mitutoyo QSPAK VISION UNIT - Školení pro měřicí mikroskopy MF

Naučte se jednoduché měřicí úlohy pomocí softwaru QSPAK VISION UNIT  pro kamerovou jednotku měřicích mikroskopů Mitutoyo MF.

 

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Základní metrologické znalosti,
Doporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1,
Požaduje se zkušenost s používáním PC (operační systém Windows).


>Doba trvání: 2 dny

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

 

>Základní školení softwaru - FORMPAK-QV 
pro QIPAK, QSPAK, QVPAK a VISION UNIT

Vytvářejte a vyhodnocujte jednoduché kontury pomocí programu FORMPAK-QV, programu společnosti Mitutoyo pro analýzu kontur. FORMPAK-QV se používá pro systémy zpracování obrazu QUICK IMAGE, QUICK SCOPE, QUICK-VISION a VISION UNIT.

 

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Základní školení QIPAK, QSPAK nebo QVPAK.

Doporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1


>Doba trvání: 1 den (2 dny v případě porovnání kontur) 

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

Společnost Mitutoyo také nabízí širokou škálu kurzů souvisejících s hardwarem.

Obraťte se na svou místní obchodní organizaci a získejte úplný přehled o Quick Scope, Quick Vision Operator a Pokročilý, Quick Vision Dotykové sondy a mnoha dalších školeních, která můžeme nabídnout.


Picture_Training_FORM_SOFT_HARDWARE.png

 

 

Kurzy softwaru a hardwaru pro měření tvarů

 

 

 

> Základní školení ROUNDTEST RA-10

Tento kurz vám umožní zvládnout jednoduché měřicí úlohy s naším kompaktním přístrojem pro měření tvaru a polohy ROUNDTEST RA-10.

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Jsou vyžadovány základní metrologické znalosti a základy tolerance tvaru a polohy a jejich charakteristických hodnot, Doporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1


>Doba trvání kurzu:  1 den

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

> Základní školení ROUNDTEST RA-120

Od ovládání přístroje až po jednoduché měřicí úlohy - zjistěte vše o našem kompaktním přístroji na měření tvaru ROUNDTEST RA-120.

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Jsou vyžadovány základní metrologické znalosti a základy tolerance tvaru a polohy a jejich charakteristických hodnot, Doporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1,


>Doba trvání kurzu:  1 den

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 


> Základní školení software - ROUNDPAK
a ROUNDTEST RA-120P

ROUNDPAK je software, který vám umožní snadno vytvořit specifický měřicí program, vizualizovat celý proces měření a zdokumentovat výsledky v přehledných diagramech a 3D grafice. Tento kurz umožní účastníkům řešit jednoduché úlohy měření pomocí programu ROUNDPAK na přístroji ROUNDTEST RA-120P.

 

ROUNDPAK se používá pro zařízení pro měření tvaru RA-120P, RA-1600, RA-2200 a RA-H5200 a i pro stroje CNC.

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Dobré základní metrologické znalosti,
 geometrických odchylek a tolerancíDoporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1,
Požaduje se zkušenost s používáním PC (operační systém Windows).


>Doba trvání kurzu:  1 den

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

>Základní školení software ROUNDPAK
a ROUNDTEST RA-1600 (a vyšší)

Naučte se, jak snadno vytvářet specifické měřicí programy pomocí programu ROUNDPAK a nechte si celý proces měření vizualizovat a výsledky zdokumentovat v přehledných diagramech a 3D grafice.

 

ROUNDPAK se používá pro přístroje pro měření tvaru RA-120P, RA-1600, RA-2200 a RA-H5200 a i pro stroje CNC.

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Dobré základní metrologické znalosti,
 geometrických odchylek a tolerancíDoporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1,
Požaduje se zkušenost s používáním PC (operační systém Windows).


>Doba trvání kurzu:  1 den

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 


>Základní školení software - FORMTRACEPAK pro CV-2100, CV-3200, CV-4500 a FORMTRACER AVANT 

Naučte se vyhodnocovat a dokumentovat data z měření kontur pomocí programu FORMTRACEPAK
Pro přístroje Contracer CV-2100, CV-3200 a CV-4500 na měření kontur .

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Dobré základní metrologické znalosti,

základy geometrie.

Doporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1,
Požaduje se zkušenost s používáním PC (operační systém Windows).


>Doba trvání kurzu: 2 dny

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

>Základní školení software - FORMTRACEPAK pro CS-3200

Zjistěte vše o FORMTRACEPAKu, softwaru pro ovládání přístroje Formtracer CS-3200.
Tento software také pracuje při vyhodnocování výsledků s CNC řízením jednotlivých os.

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Technici, kontroloři kvality


>Předpoklady: Dobré základní metrologické znalosti,

základy geometrie.

Doporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1,
Požaduje se zkušenost s používáním PC (operační systém Windows).


>Doba trvání kurzu: 3 dny

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 


>Základní školení softwaru - FORMTRACEPAK pro SV-C3200, SV-C4500, a
Formtracer řady AVANT

Zjistěte vše o FORMTRACEPAKu, softwaru pro ovládání zařízení.
Mitutoyo SV-C3200, SV-C4500 a řady Formtracer AVANT.

 

Tento software také pracuje při vyhodnocování výsledků s CNC řízením jednotlivých os.

 

>Cílová skupina: Technici , kontroloři kvality


>Předpoklady: Dobré základní metrologické znalosti,

základy geometrie, metrologie drsnosti povrchu a jeho vlastnosti.

Doporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1,
Požaduje se zkušenost s používáním PC (operační systém Windows).


>Délka trvání kurzu: 4 dny

 

>Certifikát :  Certifikát (Certifikát Mitutoyo)

 

 

Obsah kurzu

 

 

 

Školení softwaru SPC MeasurLink

 

 

 

MeasurLink kombinuje on-line sběr dat v reálném čase s grafy a analýzami SPC v reálném čase pro operátory a s hlášeními a výstrahami v reálném čase pro kontrolu kvality a supervizory pro celý výrobní systém. MeasurLink je navržen pro integrované sítě, aby vytvořil systém sdílení informací o kvalitě, který zahrnuje komplexní metrologické řešení pro vaši společnost.

icon-product-lower-cost.png

Snížení nákladů spojených s kontrolou, opravami a zmetky.

icon-product-quality.png

Zajištění kvality dílů
a konzistence

icon-product-data-visibility.png

Zvýšení viditelnosti a

 přístupnosti dat

icon-product-inspect.png

Snadný přístup pro inspektory

ve všech prostředích

icon-product-manufacturing.png

Snížení počtu výrobních vad pomocí SPC v reálném čase

>Školení softwaru MeasurLink
Modul: Support Center/ Real Time

Toto školení vám umožní používat Support Center MeasurLink k definování toho, co, jak a kde se má testovat - a volitelně i toho, které informace slouží k dohledatelnosti.

 

Real-Time umožňuje sběr dat v reálném čase prakticky z jakéhokoli měřicího zařízení: V případě potřeby je možné použít posuvná měřítka, mikrometry, číselníkové měřicí přístroje, souřadnicové měřicí stroje, systémy pro zpracování obrazu a mnoho dalších.

 

>Cílová skupina:  Kontroloři, kvalifikovaní pracovníci ve výrobě,
Specialisté v oblasti řízení kvality, Pracovníci řízení kvality


>Předpoklady: Základní statistické znalosti
Navíc - pro měřicí zařízení s periferním softwarem:
GEOPAK - základní školení CNC, QV-PAK, Formtracepak atd.

 

Doporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1,
Požaduje se zkušenost s používáním PC (operační systém Windows).


>Doba trvání kurzu 1 den

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

> Školení Software MeasurLink
Modul: Process Analyzer

Naučte se, jak flexibilně analyzovat procesy a identifikovat problémové oblasti pomocí nástroje MeasurLink Process Analyzer.
A přijmout vhodná opatření ke zlepšení kvality produktu.

 

Process Analyzer je neocenitelným nástrojem pro váš tým zajišťování kvality, který umožňuje organizovat data z kontrol podle stanic, kontrolních plánů nebo dílů. Data lze slučovat, filtrovat, seskupovat, graficky zobrazovat nebo tisknout v požadovaných formátech.

 

>Cílová skupina:  Kontroloři, kvalifikovaní pracovníci ve výrobě,
Specialisté v oblasti řízení kvality, Pracovníci řízení kvality


>Předpoklady: Základní statistické znalosti. Zkušenosti s daty v reálném čase a s používáním PC (operační systém Windows).


>Doba trvání kurzu :  1/2 dny

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

> Školení Software MeasurLink  
Modul: Process Manager

Process Manager slouží k zobrazení naměřených dat v reálném čase.

Naučte se využívat tento optimální nástroj pro trvalé sledování kvality v celé výrobní oblasti.

 

>Cílová skupina: Kontroloři, specialisté na řízení kvality, pracovníci řízení kvality


>Předpoklady: Základní znalosti statistikyZkušenosti s daty v reálném čase a s používáním PC (operační systém Windows).


>Doba trvání kurzu :  1/2 day

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

> Školení Software MeasurLink
Modul: Gauge Management

Přečtěte si vše o správě měřidel ( Gauge Management ) Measurlink. Tento modul vás podporuje při správě měřicích zařízení ve vaší společnosti. Využijte jednoduchou evidenci používání měřicích zařízení (používání, skladování, seznamy, kalibrace, možnosti testovacího zařízení, opravy a vyřazení z provozu) a rychlý přehled o aktuálním umístění a stavu všech vašich měřicích zařízení.


 

 

>Cílová skupina: Specialisté v oblasti řízení kvality, pracovníci řízení kvality


>Předpoklady: Zkušenosti s používáním PC (operační systém Windows)


>Doba trvání kurzu: 1/2 dny

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

> Školení Software MeasurLink
Modul: Gauge R&R

Gage R&R zahrnuje postupy pro stanovení způsobilosti měřicího systému pro konkrétní měřicí úlohu.

 

Naučte se používat nástroj Gauge R&R, který vám poskytne bezproblémové informace o reprodukovatelnosti měřicího systému, R&R, umístění nebo stabilitě a nastavení grafických nástrojů umožňujících izolovat problémy s měřidly včetně nesrovnalostí v technice mezi operátory nebo kontrolory.

 

>Cílová skupina: Manažeři výroby, specialisté řízení kvality, pracovníci řízení kvality


>Předpoklady:

Účast na kurzu   MeasurLink Support Center/ Real-Time 


>Doba trvání kurzu: 1/2 dny

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

> Školení Software MeasurLink
Modul: Report Scheduler

Report Scheduler je nástroj, který zajišťuje automatickou distribuci sestav z prostředí služby systému Windows. Naučte se vytvářet pohodlné úlohy sestav a nechat je spouštět podle zadaného plánu.

 

>Cílová skupina: Kontroloři, specialisté na řízení kvality, manažeři řízení kvality


>Předpoklady:Účast na školení MeasurLink Support Center/ Real-Time, znalost dat v reálném čase a zkušenosti s používáním PC (operační systém Windows).


>Doba trvání kurzu: 1/2 dne

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 


BANNER-E-Learning-XXL.png
Metrologie Mitutoyo E-Learning

Samostatné vzdělávání 24/7

Využijte našich e-learningových školení vyvinutých odborníky společnosti Mitutoyo, které vám poskytnou příležitost rozšířit vaše znalosti, znalosti vašich zaměstnanců a vaší organizace v oblasti metrologie.

Picture_Training_MORE_PRODUCT_TRAININGS.png

 

 

Další školení o produktech

 

 

 

> Základní školení QM-Data 200 - Datový procesor pro profilprojektory nebo měřicí mikroskopy

Naučte se zpracovávat data z profilprojektoru nebo měřicího mikroskopu a přenášet výsledky měření do tabulkového procesoru MS Excel ve formátu CSV.

 

Obsah kurzu

 

S>Cílová skupina: Kontroloři ve výrobě, kvalifikovaní pracovníci ve výrobě


>Předpoklady: 

Základní znalosti metrologie a geometrie, Doporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1


>Doba trvání kurzu: 1 den

 

>Certifikát: Certifikát (Certifikát Mitutoyo)

 

 

>Základní školení LH-600 - Lineární výškoměr

Naučte se ovládat LH-600, snadno použitelný výškoměr, s nímž lze provádět různá základní měření, jako je výška, vnitřní/vnější šířka, vnitřní/vnější průměr a mnoho dalších.

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Kontroloři,
Specialisté v oblasti řízení kvality, Pracovníci v oblasti řízení kvality


>Předpoklady: 

Základní znalosti metrologie a geometrie, Doporučuje se absolvovat školení Coordinate Metrology Level 1 nebo Aukom 1


>Doba trvání kurzu: 1/2 dne

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 


> Základní školení pro tvrdoměry

Naučte se správně zacházet s tvrdoměry Rockwell, Super Rockwell, Brinell, Vickers nebo Micro-Vickers - a také s přenosnými modely Leeb a Shore.

 

Obsah kurzu

 

>Target Group: Production measurement technicians, Skilled workers in production


>Předpoklady: Základní znalosti vlastností materiálů


>Doba trvání.  1 den

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo ) 

 

 

Neváhejte nás kontaktovat

Společnost Mitutoyo může nabídnout více školení o produktech, než je uvedeno.

Stačí se obrátit na místní organizaci a vyžádat si další kurzy na téma

Souřadnicové měření
Zpracování obrazu
Měření tvarů
Používání dalších metrologických přístrojů
Funkční kalibrace
Servis a opravy

a ještě mnohem více.


Picture_Training_METROLOGY_FUNDAMENTALS.png

 

 

Semináře a workshopy pro základy metrologie

 

 

 

>Seminář k zajištění kvality pomocí ručních měřicích přístrojů v praxi.

Zajištění kvality (QA) je obecný pojem pro různé přístupy a opatření k zajištění specifikovaných požadavků na kvalitu.

 

Na tomto semináři se seznámíte s výhodami používání různých ručních měřicích přístrojů Mitutoyo pro kontrolu  kvality vašich výrobků.

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Žáci, studenti, kvalifikovaní pracovníci, odborníci na řízení kvality, zástupci řízení kvality


>Předpoklady: Nevyžaduje se


>Doba trvání kurzu: 1 den

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 

>Workshop Geometrické odchylky a tolerance - teorie a praxe

Naučte se vše o GD&T, základní znalosti, aplikace v teorii (90 %) a praktická práce se souvisejícím uživatelským softwarem (10 %).

 

Obsah kurzu

 

>Cílová skupina: Zaměstnanci, kteří mají co do činění s výkresy a tolerancemi obrobků - např. zaměstnanci ve vývoji, v oddělení kontroly kvality, ve výrobě, v zásobování nebo v plánování výroby.


>Předpoklady: Technické znalosti obecného strojírenství


>Doba trvání kurzu: 3 dny

 

>Osvědčení: Certifikát ( Certifikát Mitutoyo )

 

 


>Seminář Základy drsnosti povrchu - měření dotykovou metodou 2D snímačem

 

 

>Cílová skupina: Zaměstnanci, kteří se zabývají výkresy a drsností povrchu
obrobků - ve vývoji, při zajišťování kvality, výrobě, zásobování nebo plánování výroby.


>Předpoklady: Technické znalosti


>Doba trvání kurzu: 1 den

 

>Certifikát: Certifikát (certifikát Mitutoyo) 

 

 

Obsah kurzu

 

Související