Legálnost výrobků, padělky

Společnost Mitutoyo si je vědoma rostoucího počtu padělaných výrobků Mitutoyo, které se dostávají na evropský trh. Kromě toho, že je používání takových výrobků nezákonné, může mít vážné následky, pokud kritéria kvality, bezpečnosti a výkonu neodpovídají kritériím originálu Mitutoyo.

 

Pokud obdržíte podezření na padělek, může se společnost Mitutoyo pokusit pomoci s prokázáním pravosti, v první řadě se obraťte na pracovníka našeho oddělení technického prodeje, který vám rád poskytne podporu.

 

Prodej padělaných výrobků je přísně nezákonný a trestný podle zákonů a předpisů o ochranných známkách, autorských právech a duševním vlastnictví.

Doporučujeme kupujícím, aby se ujistili, že nakupují pouze originální výrobky Mitutoyo prostřednictvím renomovaného a uznávaného distributora Mitutoyo. Pokud by kupující věděl o jakémkoli distributorovi, který prodává padělané / falešné výrobky, okamžitě to nahlaste místní pobočce společnosti Mitutoyo.

 

Práva kupujících týkající se padělaného zboží se v jednotlivých zemích liší; mohou zahrnovat např. záruční práva, případně  vrácení kupní ceny.

 

Společnost Mitutoyo má právo ukončit obchodování s jakýmkoli distributorem, u kterého zjistí, že porušuje práva duševního vlastnictví společnosti Mitutoyo.