Medicínský průmysl nebo zdravotnictví má zásadní význam a hraje důležitou roli tím, že pacientům, kteří potřebují péči a léčbu, poskytuje přístroje, léky a služby zachraňující život. Mezi zdravotnické prostředky patří rentgenové skenery počítačové tomografie, injekční stříkačky, umělé kyčelní a kolenní klouby, zubní implantáty, katetry, kontaktní čočky, naslouchadla atd.

 

Přesnost zdravotnických prostředků má přímý dopad na veřejné zdraví. Aby byla zajištěna zdravotní bezpečnost, je medicínský průmysl přísně regulován vysokými standardy. Společnost Mitutoyo představuje širokou škálu měřicích přístrojů pro kontrolu kvality, aby bylo dosaženo vysoké přesnosti a preciznosti konečných výrobků.

 


Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a získejte více informací o zajištění kvality společnosti Mitutoyo ve zdravotnictví.

 

KONTAKTUJTE NÁS


Běžné díly procházející kontrolou kvality ve zdravotnictví

 

Orthopedic Implants_1400x900.png

Ortopedické implantáty

 

Ortopedické implantáty jsou zdravotnické prostředky, které se používají k náhradě nebo podpoře poškozených/nemocných kostí nebo kloubů v pohybovém aparátu. Tyto implantáty jsou navrženy tak, aby napodobovaly funkci přirozených kostí a kloubů, a mohou zahrnovat šrouby, destičky, tyče a protetické klouby. Mohou být vyrobeny z různých materiálů, včetně kovových slitin, keramiky a polymerů, a často jsou přizpůsobeny jedinečným potřebám každého pacienta. Vzhledem k pokročilým materiálům, technikám a dokonce i zakázkovým formám je přísná kontrola kvality něčím, co výrobci berou velmi vážně. 

 

 

Metody kontroly kvality

Icon__Form measurement.png
Měření tvaru

Měřením tvaru lze zjistit i malé odchylky ve tvaru nebo velikosti implantátu, které mohou mít významný vliv na jeho funkčnost a kompatibilitu s tělem pacienta. Měření tvaru je nezbytnou součástí kontroly kvality při výrobě ortopedických implantátů, která pomáhá zajistit, aby splňovaly regulační požadavky a průmyslové normy pro bezpečnost a účinnost a aby pacientům poskytovaly co nejlepší výsledky jejich operace.

Icon__Dimensional Measurement.png
Měření rozměrů

Ne všechny implantáty jsou stejné, mají různé rozměry a všechny vyžadují pečlivou kontrolu kvality. Ve většině případů se k měření rozměrů těchto implantátů používá souřadnicový měřicí přístroj, ale někdy, když jsou mnohem menší a jsou ve větších sériích, jsou vhodnou metodou stroje jako VMM.

Icon__Hardness Testing.png
Zkoušky tvrdosti

Ortopedické implantáty jsou často vystaveny značnému namáhání a tlaku a je nezbytné, aby těmto podmínkám odolaly, aniž by ze zřejmých důvodů ztratily svou pevnost nebo integritu. Zkoušky tvrdosti lze provádět různými metodami, včetně zkoušek mikrotvrdosti a vtiskové zkoušky, a mohou poskytnout cenné informace o mechanických vlastnostech implantátu.

Icon__Surface Testing.png
Kontrola povrchu

Vzhledem k tomu, že se tyto implantáty nakonec dostanou do kontaktu s kostí, masem, kůží atd., je povrch každého kontaktního místa nesmírně důležitý. Pomocí testeru drsnosti povrchu, jako je Formtracer Avant, lze tedy tyto úseky změřit přesně podle specifikací. Tím se zjistí, zda mají dostatečné, nebo v některých případech jen malé tření.


Dental Implants_1400x900.png

Zubní implantáty

 

Zubní implantáty se skládají z malého titanového sloupku, který je chirurgicky implantován do čelistní kosti a slouží jako kotva pro náhradní zub nebo můstek. Tyto implantáty jsou navrženy tak, aby vypadaly, působily na dotek a fungovaly jako přirozené zuby, a mohou poskytnout trvalejší a pohodlnější řešení než tradiční zubní náhrady nebo můstky. Vzhledem k tomu, že se budou používat každý den s nadějí, že nebudou znovu nahrazeny, musí být kvalita implantátu výjimečná.

 

 

Metody kontroly kvality

Icon__Form measurement.png
Měření tvaru

Zubní implantáty jsou navrženy tak, aby přesně zapadly do čelistní kosti pacienta, což vyžaduje vysokou úroveň přesnosti a preciznosti během výrobního procesu. Měření tvaru zahrnuje použití specializovaného vybavení k měření struktury, úhlů a kontur součástí implantátu, aby se zajistilo, že budou odpovídajícím způsobem pasovat a fungovat. Pro tento druh měření je často zapotřebí pokročilý přístroj, jako je například model z řady Formtracer Avant.

Icon__Vision Measurement.png
Optické měření

Vzhledem k tomu, že zubní implantáty jsou relativně malé a v některých případech i choulostivé, bezkontaktní měření pomocí VMM je rychlé. Ke zkoumání povrchů a rozměrů těchto velkých sérií se používá systém vizuálního měření, jako je Quick Image nebo známý Quick Vision, který je všeobecně známý svou přesností a rychlostí.


Syringe Needle_1400x900.png

Injekční jehly

 

Injekční stříkačky jsou ve zdravotnictví nejpoužívanějším prostředkem a mají mnohostranné využití. Konkrétně jehla na injekční stříkačce, která se dodává v různých velikostech, vyžaduje přísnou kontrolu kvality, aby bylo zajištěno, že jsou vyrobeny podle těchto specifikací. Výběr vhodného rozměru pro konkrétní zákrok je důležitý pro zajištění optimální bezpečnosti, pohodlí a účinnosti. Například jehly s menším rozměrem se obvykle používají pro méně viskózní tekutiny, zatímco jehly s větším rozměrem lze použít pro hustší tekutiny nebo léky, které vyžadují rychlejší podání. Používání rozměru injekčních stříkaček je přísně regulováno, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů, a jsou zavedeny přísné standardy kontroly kvality, které zajišťují, že jehly jsou vyráběny podle nejvyšších standardů přesnosti a preciznosti.

 

 

Metody kontroly kvality

Icon__Vision Measurement.png
Optické měření

Nejrychlejší a nejběžnější formou měření průměru injekčních jehel je bezkontaktní měřicí přístroj. Pomocí specializovaných přípravků, jako jsou přípravky řady eco-fix, lze umístit mnoho jehel do řad, kde mohou optické přístroje využívat určité funkce, které jsou určeny právě k tomuto účelu. S funkcí "Strobe Snap" přístroje Quick Vision zabere měření průměru tisíců jehel jen několik minut.

Icon__Optical Inspection.png
Optická kontrola

Povrch, celkový tvar, zkosení a úhel hrotu jehel těchto stříkaček mohou ovlivnit funkčnost v kritických situacích. V chytrých továrnách to lze provést několika způsoby, jedním z nich je využití optické kontroly prostřednictvím umělé inteligence. Tu lze spojit s objektivy, které poskytují rozšířenou hloubku ostrosti, jako je TAGLENS, a umožnit tak inženýrům nahlédnout do výrobního procesu v reálném čase.


Surgical Blades_1400x900.png

Chirurgické čepele (frézování a broušení)

 

Čepele, jako jsou skalpely, vyrobené z vysoce kvalitní chirurgické nerezové oceli nebo jiných specializovaných materiálů a dostupné v různých velikostech a tvarech, aby vyhovovaly různým chirurgickým potřebám, nejsou výjimkou, pokud jde o kontrolu kvality. Aby byl chráněn pacient i lékař, který je používá, musí být kvalita výroby a materiálu bezkonkurenční.

 

 

Metody kontroly kvality

Icon__Hardness Testing.png
Zkoušky tvrdosti

Aby bylo zajištěno, že základní materiál čepelí používaných ve zdravotnictví je konzistentní, probíhají během výrobního procesu různá kola tepelného zpracování a testování tvrdosti. Protože čepele vyžadují břity určité tvrdosti a přesnou míru pružnosti hřbetu čepele, jsou v čistých prostorách a/nebo na výrobní lince umístěny testery, jako je HR-600, které pravidelně testují tvrdost materiálu.

Icon__Dimensional Measurement.png
Měření rozměrů

Ve většině výrobních zařízení, kde se vyrábějí chirurgické čepele, se používají ruční zařízení, jako jsou třmeny nebo mikrometry, ve spojení se systémem správy dat, který přenáší naměřená data do centrálního uzlu pomocí softwaru SPC, jako je MeasurLink. Tato metoda konsoliduje všechny informace pocházející z procesů kontroly kvality, zobrazuje je a hlásí inženýrovi kontroly kvality v reálném čase.

Icon__Visual Inspection.png
Vizuální kontrola

Vizuální kontrola se provádí za účelem zjištění jakýchkoli viditelných vad nebo nedostatků na povrchu nebo ostří čepele, včetně prasklin, vrypů nebo otřepů. Tuto kontrolu lze provést různými způsoby, včetně použití jednotky videomikroskopu nebo "VMU" ve spojení s objektivem, aby bylo možné si povrch čepelí prohlédnout zblízka a přesně.


NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKTY PRO ZDRAVOTNICTVÍ

 

Naše pokročilé systémy CMM, technologie laserového optického skenování a techniky softwarové analýzy jsou ideální pro 3D měření nezbytná pro komplexní lékařské aplikace.

 

Chcete se dozvědět více ?

Kontaktujte nás