Toto odvětví zahrnuje širokou škálu výrobků, včetně spotřebního zboží, průmyslových zařízení a materiálů. Kontrola kvality je v tomto odvětví velmi důležitá a výrobci musí dodržovat přísné normy, aby zajistili, že jejich výrobky splňují požadavky na kvalitu, bezpečnost, výkon a spolehlivost.

 

S technologickým pokrokem nabývají automatizace a robotizace ve výrobním průmyslu stále většího významu a pomáhají zvyšovat efektivitu, snižovat náklady a zvyšovat kvalitu výrobků.

 


Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a získejte více informací o zajištění kvality společnosti Mitutoyo ve výrobním průmyslu.

 

KONTAKTUJTE NÁS


Typ měření / techniky kontroly kvality používané v tomto odvětví

 

Icon__Dimensional Measurement.png
Měření rozměrů

V průběhu výrobního procesu je třeba potvrdit fyzické rozměry celých položek, dílů a dokonce i částí, jako jsou úhly nebo otvory. To lze provést mnoha způsoby v závislosti na tom, co je pro daný obrobek požadováno. Umístění, přesnost, materiál, množství atd. ovlivňují to, jaké je ideální měřicí zařízení pro každé měření, které určí výrobní inženýři. Výsledkem je široká škála přístrojů používaných ve všech továrnách; ruční přístroje, souřadnicové měřicí stroje, VMM, optické měřicí přístroje, možnosti jsou nekonečné.

Icon__Hardness Testing.png
Kontrola tvrdosti

V obecných výrobních metodách, bez ohledu na průmyslové odvětví, se obvykle v rámci procesů kontroly kvality v zařízeních provádí určitá forma zkoušení tvrdosti. Existuje několik metod zkoušení tvrdosti, mimo jiné Rockwellova, Brinellova, Vickersova a Micro-Vickersova. Tyto zkoušky zahrnují působení určitého zatížení na povrch materiálu a měření výsledného vtisku. Velikost a hloubku vtisku lze pak použít k určení tvrdosti materiálu, kterou lze porovnat s průmyslovými normami nebo požadavky zákazníka. K testování existuje několik typů a metod, které jsou pro určité scénáře vhodnější, přičemž faktory, jako je velikost, materiál, umístění atd. pomáhají určit, zda potřebujete ruční, manuální nebo automatický stroj.

Icon__Surface Measurement.png
Měření drsnosti povrchu

Tato technika se používá k měření kvality povrchové úpravy, která může ovlivnit funkčnost a vzhled výrobku. Když jsou výrobky odlévány, frézovány, broušeny nebo tištěny, každý z nich má specifický profil drsnosti povrchu, který musí odpovídat specifikacím stejně jako jakýkoli jiný požadavek stanovený výrobcem. To platí pro všechny formy výrobních metod a odvětví, ať už jde o kus těsta nebo displej chytrého telefonu.

Icon__Statistical Process Control.png
Statistické řízení procesů

Software pro statistické řízení procesů (SPC) zahrnuje použití statistických metod ke sledování a řízení výrobního procesu, aby se zajistilo, že se v něm vyrábějí produkty v souladu s požadovanými specifikacemi. Tento software, jako je MeasurLink, shromažďuje data z mnoha různých měřicích zařízení v celé továrně, která následně zpracovává a vytváří přesné zprávy v reálném čase, které poskytují přehled o metodách řízení kvality.

Icon__Optical Inspection.png
Optická kontrola

Kontrola kvality není jen o rozměrových metrologických řešeních. Dalším klíčovým příkladem formy testování, kterým musí výrobky ve výrobním procesu projít, je optická kontrola. Dříve se mnoho let prováděla okem pomocí lupy nebo nějaké formy mikroskopu, dnes však existuje mnoho jiných metod. Využitím robota s optickými systémy, jako je TAGLENS, lze dosáhnout dokonalého souladu hardwaru a softwaru. Díky flexibilitě rozšířené hloubky ostrosti ve spojení s kolaborativním robotem a umělou inteligencí mohou výrobní závody naučit systém, co přesně má hledat v kvalitě výrobků, a kontrolovat výrobky přímo na výrobní lince.


Typy výrobních procesů

NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKTY PRO VŠEOBECNOU VÝROBU.

 

Naše pokročilé systémy CMM, technologie laserového optického skenování a softwarové analytické techniky jsou ideální pro 3D měření nezbytná pro komplexní výrobní aplikace.

 

Chcete se dozvědět více ?

Kontaktujte nás