OSTATNÍ

Základy metrologie a práce s dílenskými měřidly  [ST1]

Úroveň: kompletní kurz

Cíl kurzu

 • Seznámení s principy a postupy při používání malých měřidel. Včetně měřidel s datovými přenosy. K tomu způsoby připojení, zpracování a vyhodnocení získaných dat, volba vhodného software.

Témata

1. Malá měřidla

 • Typy malých (ručních) měřidel a jejich výběr s ohledem na požadovanou přesnost měření.
 • Správné postupy pro používání měřidel
 • Údržba měřidel a skladování
 • Výškoměry a možnosti měření na nich (vč. automatizace - LH600)

2. Malá optická měřidla

 • Profilprojektory a použití (vč. vyhodnocovacéího systému QM-data2 nebo M2)
 • Dílenské mikroskopy

3. Přenosy dat

 • Výstupy dat z malých měřidel, možnosti propojení
 • Zpracování získaných dat - možnosti, vhodný software, automatizace.

Kurz se skládá z teoretické části + praktické části, kdy jsou předvedeny ukázky přímo na jednotlivých měřidlech (vč. přenosů dat).

Kurz je možno pořádat i u objednatele v jeho prostorách a s jeho měřidly.

Počet účastníků:    maximálně 10 lidí (v prostorách objednatele 1 učebna)
Předpoklady: žádné
Doba trvání: 4 - 8 hodin dle sjednaného rozsahu

 

Konturoměr - SW FORMTRACEPAK  [FM1]

Řídicí systém: SW FORMTRACEPAK
Úroveň: kompletní kurz

Cíl kurzu

 • Ovládání SW FORMTRACEPAK, programování, opakování a editace vytvořených programů dílů.

Témata

1. FORMTRACEPAK:

 • Nastavení SW FORMTRACEPAK
 • Určování geometrických elementů pomocí nástrojů pro výběr bodů kontury
 • Vztahy mezi elementy, vyhodnocení geometrických veličin, tolerování
 • Práce s konturou, porovnání s CAD daty 
 • CNC mód, učicí režim, opakovací režim
 • Uživatelská kalibrace snímacího systému
 • Nastavení grafického protokolu

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití přímo na stroji.

Počet účastníků:    maximálně 5 osob
Předpoklady: základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie
Doba trvání: 2 dny, od 8 do 16 hod.

 

Kruhoměr - SW ROUNDPAK  [FM2]

Řídicí systém: SW ROUNDPAK
Úroveň: kompletní kurz

Cíl kurzu

 • Ovládání SW ROUNDPAK, programování, opakování a editace vytvořených programů dílů.

Témata

1. ROUNDPAK:

 • Nastavení SW ROUNDPAK
 • Určování základních parametrů tolerance tvarových odchylek
 • Vztahy mezi elementy, vyhodnocení geometrických veličin, tolerování
 • Jednotlivý mód, CNC mód, opakovací režim
 • Uživatelská kalibrace snímacího systému
 • Nastavení grafického protokolu

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha může vyzkošet jejich využití přímo na přístrojích Mitutoyo.

Počet účastníků:    maximálně 5 osob
Předpoklady: základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie
Doba trvání: 1 den, od 8 do 16 hod.

 

Drsnost povrchu  [RA1]

Úroveň: kompletní kurz

Cíl kurzu

 • Seznámení se se světem drsnosti povrchu

Témata

 • Co znamená mikron (µm)
 • Co znamená drsnost povrchu a výrobní řada přístrojů Mitutoyo na měření drsnosti povrchu
 • Profil povrchu – Uspořádání povrchu 
 • Označování drsnosti na technických výkresech
 • Systém měření drsnosti s patkou a bez patky
 • Volba snímacího hrotu
 • Podmínky měření drsnosti povrchu
 • Parametry drsnosti povrchu a jejich význam
 • Norma EN ISO 10049
 • Parametry Motif
 • Norma VDA
 • Filtrování a důsledky nesprávného filtrování
 • Pravidla vyhodnocování
 • Příklady popisování drsnosti na technických výkresech
 • Přehled norem

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha může vyzkošet jejich využití přímo na přístrojích Mitutoyo.

Počet účastníků:    maximálně 5 osob
Předpoklady: základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie
Doba trvání: 1 den, od 8 do 16 hod.

 

Tvrdost  [HA1]

Úroveň: kompletní kurz

Cíl kurzu

 •  Základní principy měření tvrdosti. Tvrdost jako strojírenská kategorie. Nastavování parametrů.

Témata

 • Co je to tvrdosť?
 • Měření tvrdosti dle standardů norem ISO
 • Vickers testovací metoda
 • Knoop testovací metoda
 • Rockwell testovací metoda
 • Brinell testovací metoda
 • Shore testovací metoda
 • Leeb testovací metoda
 • Aplikace podle Vickerse a příprava vzorků
Počet účastníků:    maximálně 5 osob
Předpoklady: základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie
Doba trvání: 1 den, od 8 do 16 hod.