MCOSMOS

SW MCOSMOS základ  [CMM1]

Řídicí systém: SW MCOSMOS
Úroveň: základní (GEOPAK)

Cíl kurzu

 • Ovládání modulu PatrManager – práce se seznamem programů dílů, konfigurace stroje, vytváření programů, opakování programů a editace vytvořených programů dílů.

Témata

1. GEOPAK:

 • Uživatelská kalibrace – konfigurace snímacího systému, sestav a doteků
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů 

2. Protokol Designer:

 • Základní úprava grafického protokolu

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití přímo na stroji.

Počet účastníků:    maximálně 5 osob
Předpoklady: základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie
Doba trvání: 3 dny, od 8 do 16 hod.
 

 

SW MCOSMOS  CAT1000 PS  [CMM2]

Řídicí systém: SW MCOSMOS CAT1000 P/S
Úroveň: základní kurz pro práci s modely

Cíl kurzu

 • Ovládání doplňku SW MCOSMOS – CAT 1000 P/S. Programování z modelu a porovnání s modelem v doplňku CAT1000.  Programování, opakování, propojení s GEOPAK a editace vytvořených programů dílů.

Témata

1. CAT1000 PS:

 • Školení opce CAT1000P – programování programu dílu pomocí modelu a jeho geometrických elementů, výdej grafického protokolu
 • Školení opce CAT1000S – programování a porovnání bodů modelu dílu s reálným dílem, výdej grafického protokolu, grafické vyjádření odchylek.
 • Kombinace CAT1000P a S

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití přímo na stroji.

Počet účastníků:    maximálně 5 osob
Předpoklady: základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie
Doba trvání: 1 den, od 8 do 16 hod.

 

SW MCOSMOS pokročilý  [CMM3]

Řídicí systém: SW MCOSMOS - pokročilé
Úroveň: pokročilý

Cíl kurzu

 • Pokročilé programování.

Témata

Pokročilé programování v návaznosti na CMM1 a CMM2

1. Školení MCOSMOS - pokročilé (GEOPAK):

 • Práce s proměnnými
 • Dialog Designer
 • Pokročilé programování protokolů – Protocol Designer
 • Automatické ukládání protokolu

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití přímo na stroji.

Počet účastníků:    maximálně 5 osob
Předpoklady: základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie
Doba trvání: 1 den, od 8 do 16 hod.

 

SW MCOSMOS Gearpak  [CMM4]

Měření a vyhodnocení parametrů ozubených kol

Řídicí systém: SW GEARPAK
Úroveň: kompletní kurz

Cíl kurzu

 • Ovládání SW GEARPAK–včetně konfigurace SW, programování, opakování a editace vytvořených programů dílů.

Témata

1. GEARPAK:

 • Nastavení SW opce GEARPAK
 • Určení souřadného systému dílu na stroji
 • Zadávání parametrů ozubeného kola do SW
 • Vyhodnocení parametrů ozubeného kola
 • Podmínky měření ozubeného kola
 • Konfigurace výdeje protokolů

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití přímo na stroji.

Počet účastníků:    maximálně 5 osob
Předpoklady: základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie
Doba trvání: 2 dny, od 8 do 16 hod.

 

Laser. snímač - SW MSURF základ  [CMM5]

Řídicí systém: SW MSURF
Úroveň: kompletní školení

Cíl kurzu

 • Ovládání SW MSURF – základní orientace, včetně konfigurace CMM, programování, opakování a editace vytvořených programů dílů.

Témata

1. MSURF:

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému – bezkontaktní přímkový laser
 • Automatické skenování 
 • Porovnání s 3D modelem
 • Tvorba geometrických elementů
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití přímo na stroji.

Počet účastníků:    maximálně 3 osoby
Předpoklady: základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie, znalosti na úrovni CMM1
Doba trvání: 3 dny, od 8 do 16 hod.