Prohlášení společnosti Mitutoyo v reakci na krizi na Ukrajině

Mitutoyo Europe má extrémně multikulturní tým složený z jednotlivců z celého světa. Jednou z našich zásad vrcholového managementu je podporovat a prosazovat mír, štěstí a harmonii ve všech prostředích.

Vyjadřujeme proto své hluboké znepokojení a smutek nad eskalující vojenskou agresí, k níž v současnosti na Ukrajině dochází. Protože máme kolegy a přátele jak na Ukrajině, tak v Rusku, o tom jsme hluboce přemýšleli. I když máme samostatné organizace Mitutoyo po celém světě, stojíme spolu jako jeden tým a sdílíme naši víru v mír a diplomacii, přičemž porušování mezinárodního humanitárního práva je zcela v rozporu s našimi firemními hodnotami.

Abychom podpořili lidi postižené tímto konfliktem a v současné době v nouzi, vyzvali jsme k dárcovské kampani v rámci Mitutoyo Europe Group. Mitutoyo Europe ve shodě s tím, co darují naši kolegové, zdvojnásobí částku, která má být zaslána jako dar Červenému kříži na podporu uprchlíků z této vojenské agrese.

Pokud jde o mír mezi lidstvem, nesmíme ztrácet naději a nikdy se nevzdáme.