Sleva k 55 výročí

Objednejte si zdarma 60-denní zkušební verzi a získejte tak 16%* slevu na její zakoupení

 

MeasurLink 10

 

ZÍSKEJ HNED

 

*doba akce od 08. května do 31. prosince 2023. Platí pouze pro vybrané a nově zakoupené licence.

Sleva k 55 výročí

Výkonná správa dat a SPC software pro výrobce každé velikosti.

MeasurLink® 10 nyní nabízí ještě více způsobů, jak usnadnit analýzu naměřených dat, zefektivnit kontrolu a lépe vyhledávat a eliminovat zdroje odchylek!

MeasurLink® 10 díky nástrojům pro automatizovanou analýzu zefektivňuje sběr dat a řídící procesy.

Výkonná správa dat a SPC software pro výrobce každé velikosti.

Mitutoyo končí s podporou verze MeasurLink 8

Po téměř 8 letech společnost Mitutoyo ukončuje podporu softwaru MeasurLink® 8, ale uvádíme na trh výkonnější verzi softwaru MeasurLink.

MeasurLink® 10 poskytne vaší organizaci přístup k dalším novým funkcím, které ještě více usnadní přeměnu řízení kvality v kvalitu při řízení.

MeasurLink 10 staví na stávající architektuře MeasurLink 9, který se těšil rekordnímu využití licencí.
v průběhu své životnosti jako aktuální verze.

Co je nového

First-Article-Inspection.png

 

Podpora pro AS9102
Hlášení o kontrole prvního článku

Poskytuje přímou cestu k vyplňování zpráv o kontrole prvního výrobku před výrobním procesem. Obsahuje formuláře 1, 2 a 3. Export do aplikace Excel nebo PDF.

 • Save layout for all active runs at the same time, 
 • Collection Scheduler is included with Real-Time.
 • AS9102 First Article Inspection Reports (FAIR) are now available as a form to populate and print. 
 • Acceptance Sampling support for C=0 or Z1.4 guidelines. Displays OC Curves for risk evaluation. Export to Excel or PDF.
 • A single point of data can be removed from the middle of a run. 

Zobrazení a metrika zmeškaných kontrol

Ve právci procesů umožňue zobrazení metrik pro běhy, rutiny, stanice a čas pro zmeškané sběry dat.

 • Box Plot analysis capabilities added.
 • Acceptance sampling for C=0 and Z1.4 standards on historical data.
 • Support for AS9102 First Article Inspection Reports – viewing, printing, editing, export to Excel or PDF.
 

Collection-Scheduler.png

Data-Transformation.png

 

Transformace dat

Transformace dat ze zdrojů měření před uložením a zobrazením výsledků. Tato funkce dokáže převádět jednotky a posouvat desetinné čárky, aby byl sběr dat ještě snazší.

Je navržen tak, aby shromažďoval data v místě výroby, a operátoři tak mohou být upozorněni na trendy, cykly a neshody, jakmile se objeví. Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní umožňuje uživateli téměř nekonečné množství způsobů zobrazení informací specifických pro daný proces. MeasurLink Real-Time má schopnost připojit a získávat data prakticky z jakéhokoli měřicího zařízení. Podporuje celou řadu metrologických technologií, včetně posuvných měřidel, mikrometrů, úchylkoměrů, souřadnicových měřicích strojů, optických systémů a dalších.

Akceptace vzorků

Funkce MeasurLink Acceptance Sampling vypočítá správný počet vzorků, které je třeba odebrat, a odmítne nebo přijme šarže na základě norem C=0 nebo ANSI Z1.4. Zobrazení OC křivek pro vyhodnocení rizik. Export do aplikace Excel nebo PDF.

 • In Routine Library, runs can now be created at other stations than the user is currently on, eliminating the requirement for a setup person to be at the station to create a run.
   
 • A new property for Criticality has been added to the revision level of a characteristic in the Part Library. This will support functionality for processes such as acceptance sampling.
   
 • In Station Library, a DAQ source can be enhanced to apply an equation to the data to “transform” it into a more usable data within MeasurLink. 

 • Usability improvements to the libraries to make options easier to find and use.

 

acceptance-Sampling.png

Report-Scheduler-Dynamic.png

 

Volba dynamického běhu

Tato funkce umožňuje zajistit rozšířené vykazování. Uživatelům dává možnost reportovat o více bězích na samostatných stanicích, dílech a rutinách na základě kritérií filtru. Výstup všech běhů odpovídajících kritériím filtru do jediného hlášení nebo do samostatného hlášení pro každý běh.

Zařízení MQTT JSON

Podporuje komunikační protokol machine-to-machine pro průmyslovou automatizaci. Podobně jako u zařízení RS-232 lze shromažďovat údaje o měření, sledovatelnosti a sériovém čísle.

 

MQTT-JSON-.png

 

Further MeasurLink General Features & Enhancements

 • Uživatelské prostředí MeasurLink prošlo aktualizací vizuální prezentace. Ikony, motivy oken a pracovní plochy byly upraveny tak, aby působily plošším dojmem a používaly méně, ale konzistentnějších barev. Kromě toho se u pozadí grafů, bodů grafu a binů histogramů změnilo výchozí barevné schéma, aby se odstranil předchozí gradient.
 • Příkazy zařízení Active Input lze nyní odesílat do MeasurLink ze zařízení HID, například pomocí snímače čárových kódů k otevření příslušné rutiny.
 • Do sekce Characteristic Independent v sestavách MeasurLink byla přidána nová stránka sestavy pro zobrazení historie elektronického podpisu běhu.
 • Když se zobrazí dialogové okno pro aktualizaci verze databáze (obvykle po použití servisního balíčku) uživatel má nyní možnost změnit připojení tak, aby se zabránilo aktualizaci databáze, která by neměla být aktualizována (například aby bylo možné přejít z produkční databáze na testovací nebo QA databázi).

 

 

 • Byl přidán typu běhu s hodnotami běhu SPC (jedná se o strukturu běhu z předchozích verzí MeasurLink), výsledků kontroly prvního článku, přejímacího vzorku nebo smíšeného typu (kombinace prvních tří). Pro každý typ běhu byly přidány specifické ikony a podle tohoto nového typu lze také seskupovat příslušné stromy.
 • Bylo použito robustnější filtrování stromů v Plánovači sestav, Analyzátoru procesů a Správci procesů. Pokročilejší uživatelské prostředí poskytuje možnost dosáhnout složitějších a podrobnějších zobrazení stromů, což usnadňuje identifikaci a práci pouze s požadovanými daty. Kritéria filtru zahrnují více logických operandů, více typů filtrování a ovládací prvky pro seskupování umožňující pokročilé pořadí operací. Filtry mohou být inkluzivní nebo exkluzivní.
 • Grafy XBar/R a XBar/S lze převést na "duhové" grafy zahrnutím čar zón sigma a volitelným přidáním barevného schématu v rámci zón.
 • Při náhledu nebo tisku grafu v zobrazení Pravděpodobnost nebo Klasické zobrazení, který obsahuje filtrovaná data, se kritéria filtru zobrazí v horní části grafu.

 

 

Požádejte o 60 denní plnou testovací verzi programu - již dnes!

Software, který je součástí této zkušební verze Mitutoyo FREE TRIAL, lze používat 60 dní po instalaci.

Požadavky na databézový systém (DBMS) 
MeasurLink 10 je dodáván s kopií Microsoft SQL Server 2019 Express Edition. Ta může být určena pro samostatnou instalaci nebo instalaci v pracovní skupině, ačkoli verze SQL Server Express se nedoporučuje pro zákazníky s více než 5 licencemi.


MeasurLink 10 also supports the following Microsoft SQL Server versions:
•    Microsoft SQL Server 2019 all editions
•    Microsoft SQL Server 2017 all editions
•    Microsoft SQL Server 2016 all editions
•    Azure Microsoft SQL Server


Požadavky na operační systém
Všechny produkty MeasurLink 10 jsou podporovány v následujících verzích operačního systému Microsoft Windows:
•    All Windows 11 64bit versions 
•    All Windows 10 64bit versions

ML10 podporuje používání 17 světových jazyků.

By requesting the Mitutoyo 60 DAY MEASURLINK 10 FREE TRIAL you agree that an authorized representative of Mitutoyo Europe will contact you via email to provide you with a download URL for your 60 DAY MEASURLINK 10 FREE TRIAL. This requires completeness and correctness of your contact information, especially email and your telephone number. 

Data protection is a matter of trust – and your trust is important to us. We – Mitutoyo Europe GmbH – respect your privacy and personal sphere. The protection, lawful collection, processing, and use of your personal data are an important consideration to us. In order for you to feel secure when visiting our website, we strictly observe the legal regulations when processing your personal data and would like to inform you about our data collection and use of data. Please refer to our ​​​​​​ Privacy Policy.

The General Terms and Conditions of Licensing for the Use of Computer Programs (Software) (GTB) of Mitutoyo Europe GmbH are applied for this offer.

Kód CAPTCHA

MeasurLink

An integral part of the Six Sigma activities and Mitutoyo’s data collection and Statistical Process Control (SPC) software solution. It is the ideal solution to automate and centralize data collection, analyze inspection data, measure processes, reduce scrap, and improve customer relations.

Standard Features of MeasurLink 10

During the trial period, you will have access to the full suite of MeasurLink 10 and all of its wonderful features!

 • Live statistical data testing
 • Email alerts and alarms for out-of-control processes
 • Real-time Cp, Cpk, Pp and Ppk calculations
 • Immediate pre-control, X-Bar R and IMR charting
 • Assignable cause and corrective action data entry
 • Real-Time Dynamic Data
 • What-If Scenarios In Process Analyzer
 • Real-Time Uncertainty Chart
 • MTConnect DAQ Source
 • Database Backups and Restoration
 • Windows Active Directory Support
   

Control the quality of your processes by identifying and reducing process variation with MeasurLink!

 

 

MeasurLink

Perfect Compatability With

image.png image.png image.png image.png

Digital Gauges

Multi-Gauge Fixtures

Coordinate Measuring

Vision, Surface, and
Roundness Systems

 

What to Expect

image.png image.png image.png image.png image.png

Reduce Costs associated
with inspection, rework, and scrap

Ensure part quality and consistency

Increase data visibility and accessibility

Increase ease of use for inspections in all environments

Reduce manufacturing defects through the use of real-time SPC

 

 

Download details about Mitutoyo MeasurLink 10

MeasurLink is designed to collect and unite all measurement data in one central data base. Measurement results acquired via CMMs are automatically transferred into a SQL database and directly available for monitoring, analysis or reporting in real-time.

Find out more

Additional Free Software! 60 DAY Offline Part Programming Software FREE TRIAL!

For more free use of our various software check out our offer of MiCAT Planner and MCOSMOS and see if you would like to try either out for yourself!

Find out more