Do you have a product enquiry?

Zkušební zařízení a seismometry

Tvrdoměry Mitutoyo jsou k dispozici v širokém rozsahu pro měření tvrdosti podle obecně používaných metod ať již v laboratoři, nebo přímo na místě. Každý výrobek představuje vynikající investici z hlediska produktivity, všestrannosti, kvality konstrukce a servisní podpory.