Do you have a product enquiry?

Kamerové měřicí systémy

Kamerové měřicí systémy Mitutoyo jsou k dispozici v široké škále velikostí a tříd přesnosti k pokrytí prakticky všech aplikací přesného 2D a 2½D měření, přičemž každý systém představuje vynikající investici z hlediska produktivity, všestrannosti, kvality konstrukce, školení a servisní podpory.