1980 - 1999

Kronika korporace

Kronika produktů

1980
Založeno Mitutoyo (U.K.) Ltd. v Andover, Anglie.
Založeno Mitutoyo Mexicana S.A. de C.V. v Mexico City.
Továrna Shiwa, sub-továrna závodu Hirošima, zahájila provoz.
Postaveno MTI Engineering Corporation (dnešní Mitutoyo America Corporation Los Angeles továrna) v Los Angeles, USA.
Postavena továrna Yasuura v Yasuura-cho, Kamo-gun, prefektura Hirošima.

1981
Založeno Sampo Nederland B.V. (dnešní Mitutoyo Nederland B.V.) v Nizozemsku.
Postavena továrna Lerma v Lerma City, Mexico.
Založeno Mitutoyo Scandinavia AB.

1982
Postavení a zahájení provozu závodu Kiyohara v okrese Kiyohara v Utsunomiya, jako speciální továrna na lineární pravítka.
Založena divize Microcord pro rozvoj a výrobu souřadnicových měřicích strojů.
Založena výzkumná laboratoř technologií měření.
Založeno Mitutoyo Belgium N.V.

Yehan Numata jmenován výkonným poradcem, Toshihide Numata předsedou představenstva a Yoshiteru Numata prezidentem.
Založen System Technology Institute (STI).
Postaven závod Miyazaki (speciálně pro výrobu koncových měrek) v Tano-cho, prefektura Miyazaki, který následuje ve výrobě výzkumnou laboratoř Numata.

1986
Založeno Mitutoyo France S.A.R.L.

1987
Založeno Mitutoyo Taiwan Co.,Ltd. v Taipei, Taiwan.
Založeno Mitutoyo Italiana S.R.L.
Postavena DRO továrna v Plymouthu, Michigan, USA pro výrobu digitálních pravítek.
Přejmenování na Mitutoyo Corporation, a spojení se s Mitutoyo Trade Corporation.
Založeno obchodní oddělení.
Postavení a zahájení provozu závodu Shiwa v Higashi-Hirošima, jako specializovaná továrna na mikrometry.
Přejmenování továrny Hirošima na závod Kure a vytvořena specializovaná továrna na optické měřicí přístroje a přístroje na měření tvaru.
Založeno Numata Memorial Hall, jako jedna z aktivit u příležitosti 50. výročí.

1988
Založeno Mitutoyo Schweiz AG v Zurichu, Švýcarsko.
Založeno Mitutoyo (Malaysia) Sdn. Bhd.
Restrukturalizace staré pobočky Chicago na továrnu O‘Hara, která je využívána pro přesnou výrobu úchylkoměrů palcového systému.

1989
Založeno Mitutoyo muzeum, jako průmyslové muzeum přesné měřicí techniky.
1980 -
1980
Zahájena výroba DIGIMATIC Výškoměrů "Řada HD".

1981
Zahájena výroba DIGIMATIC Úchylkoměrů "Řada ID".1983
Zahájena výroba DIGIMATIC Posuvných měřítek "Řada CD".
Zahájena výroba laserových skenovacích mikrometrů (LSM).
1987
Zahájena výroba bezkontaktních souřadnicových měřicích strojů.


1988
Vyvinutí a zahájena výroba keramických koncových měrek.
Vyvinutí měřidel délky s názvem "Laser Holoscale".1989
Zahájena výroba vysoce přesných přístrojů na měření kontury a tvaru "Řada CBH400".
1990
Postaveno operační centrum Osaka v přístavu Minami, Osaka.
Založena Evropská výzkumná laboratoř v Nizozemsku pro výzkum základních technologií měření.
Založeno technické oddělení a posílení zákaznických služeb souřadnicových měřicích strojů.
Postavena továrna Aurora pro snížení nákladů SMS zákaznických služeb v Illinois, USA.

1991
Postavena výzkumná laboratoř Tsukuba v Tsukuba, prefektura Ibaraghi.


1992
Otevřeno operační centrum Utsunomiya.1993
Založena Mitutoyo kalibrační centra v Kawasaki, Utsunomiya a Hirošima.
Závody Miyazaki, Shiwa, Tool & Gage a Kiyohara a továrna Telford získaly registraci ISO 9002.
Závod Miyazaki a kalibrační centrum Tsukuba se staly schválenými podniky pro délkové laserové standardy.

1994
Založeno Mitutoyo Korea Service Corporation v Soulu, Jižní Korea.
Závod Microcord, kalibrační laboratoře v Chicagu a Los Angeles získaly registraci ISO 9002.1995
Yoshiteru Numata jmenován místopředsedou představenstva ředitelů a Norio Nakatsuji prezidentem.
Vývojové centrum Mizonokuchi a závod Kure získaly registraci ISO 9001.
Technické oddělení a závod Suzano získaly registraci ISO 9002.

1996
Otevřena pobočka Koriyama.
1997
Oslava 100. výročí narození zakladatele Yehan Numata.
Otevřena pobočka Okayama.
Postavení a zahájení provozu závodu Nakatsugawa.

1998
Otevřeno Mitutoyo Measuring Instruments v Suzhou v Číně.
Otevřena pobočka Chiba.
Oslava 30. výročí Mitutoyo Německo.

1999
Otevřen nový materiálový závod Gohara.
Prodejní kancelář Anjo byla přesunuta do nového sídla.
Pobočka Utsunomiya byla certifikována ISO 14001.
Prodejní kancelář Hirošima byla přesunuta do nového sídla.
Oslava 20. výročí Mitutoyo Mexika.
Pobočka Utsunomiya otevřela "Mitutoyo Museum".
Pobočka Hirošima získala registraci ISO 14001.
Ústředí a Kawasaki Compound získaly registraci ISO 14001.
1990 -


1991
Vyvinutí měřicího přístroje kruhovitosti s názvem "Řada RA600", který je dodáván s analytickým software běžicím na osobním počítači.

1992
Vyvinutí měřicího přístroje asférické plochy s názvem "CV-L246-3D", který je dodáván s analytickým software běžicím na osobním počítači.

1993
Vyvinutí interferometru jako standardu pro kalibraci koncových měrek.

1994
Vyvinutí a zahájení výroby bezkontaktních CNC kamerových měřicích systémů s názvem "Řada Quick Vision".
QV
Vyvinutí a zahájení výroby ekonomického typu CNC souřadnicového měřicího stroje "Řada Bright".
Zahájena výroba ABS solárního typu DIGIMATIC posuvných měřítek.

1995
Zahájena výroba ABS DIGIMATIC úchylkoměrů.
Vyvinutí vertikální dvojité hlavy diferenciálního typu komparátoru koncových měrek.
1996
Vyvinutí kompaktního měřicího přístroje kruhovitosti "RA 114/116".
Vyvinutí kombinovaného měřicího přístroje drsnosti povrchu a kontury "Formtracer SV-C600".
Vyvinutí kamerového měřicího systému "Řada Quick Scope QS".
Vyvinutí multikloubového typu souřadnicového měřicího stroje pro digitalizaci "SpinArm".

1997
Souřadnicový měřicí stroj s funkcí teplotní kompenzace: "Řada FALCIO" dodávána s analytickým software běžicím na osobním počítači.

1998
Horizontální CNC souřadnicový měřicí stroj pro měření v lince: "Řada MACH".
CNC souřadnicový měřicí stroj s mimořádně vysokou přesností: "Řada LEGEX".


1999
Přenosný drsnoměr: Surftest "SJ-301".
Bezkontaktní laserové nedestruktivní měřidlo: Laserový úchylkoměr "LI-4030N/5030T".